6.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı : Allah Niçin Vahiy Göndermiştir ?

6.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı : Allah Niçin Vahiy Göndermiştir ?

 

Vahiy ne demektir?

Vahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir. Allah, kutsal kitaplarını vahiy yolu ile bildirmiştir.Allah insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri aracığıyla insanlara seslenmiş ve mesajlarını bu yolla iletmiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları biçimiyle vahyi toplumlarına aktarmışlar, açıklamışlardır. Aynı zamanda her kitabın peygamberi, kitabındaki emir, yasakları ve öğütlerin uygulamasını göstermiş ve bunların yaşanabilir olduğunu örnek davranışlarıyla göstermişlerdir.

Allah niçin vahiy göndermiştir?

Allah vahiy göndermek suretiyle insanlara büyük bir lütuf, yardım ve destek sağlamıştır. Yüce Rabb'imiz, insanı bilme, düşünme gibi yetenekler vererek varlıkların en şereflisi, en mükemmeli olarak yaratmıştır. Bunun karşılığı olarak da insandan kendisinin halifesi, yani vekili olmasını istemiştir. İnsanı, Allah'ın koyduğu düzeni, yarattığı varlıkları kullanmak ve korumakla görevlendirmiştir. Evrendeki en büyük sorumluğu insana yüklemiştir. İnsanın bu sorumluluğu tam olarak yerine getirebilmesi için, Allah'ın yardım ve desteğine ihtiyacı vardır. Vahiy insana yol gösteren bir ışık, bir rehberdir. İnsanı vahiy yolu ile iyi, güzeli ve doğruyu bulabilir ve yanlışlıklardan kurtulabilir.

Allah insanlar arasındaki ayrılıkları çözüme kavuşturmak için vahiy göndermiştir. Vahiy toplum içinde ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm önerileri getirmiştir. Böylece insanlar vahiy yolu ile eğitilmiş ve yönlendirilmiştir. Yanlışlıklar vahiy ışığında düzeltilmiş, doğru davranışlar teşvik edilmiştir. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

"İnsanlar tek ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düşecekleri hususunda, aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak kitaplar indirdi." (Bakara, ayet 213)

Özetle Allah yarattığı insanı evrenin ortasında yalnız bırakmamış, vahiy göndererek insana olan ilgisini devam ettirmiştir. İnsanların dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu yaşamaları için peygamberleri aracılığı ile vahiy göndermiştir.

Vahyin insan açısından önemi nedir?

Allah, insanın sorumluluklarının neler olduğunu vahiy yolu ile bildirmiştir. Bizim aklımız, duyu organlarımız ve bilgilerimiz sınırlıdır. Yüce Rabb'imizin bizlerden neleri istediğini, nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Allah insanın sorumluluklarının neler olduğunu ve bunları nasıl yerine getireceğini bildirmek için vahiy göndermiştir.

Allah, nelere inanmamız gerektiğini ve kendisine nasıl ibadet edeceğimizi vahiy yolu ile bildirmiştir. İnsan, aklıyla Allah'ın varlığını kavrayabilir. Ancak insan neye, nasıl inanacağını, yaratıcısının niteliklerini, yaratıcısına nasıl ibadet edileceğini tam olarak kavrayamaz. Allah peygamberleri aracılığı ile gönderdiği vahiylerle kendisini insanlara tanıtmıştır. Allah, insanların nasıl ve niçin ibadet etmeleri gerektiğini, kendisinin hoşnutluğunu kazanmak için neler yapmaları gerektiğini bildirmek için vahiy göndermiştir.

Allah, insanın niçin yaratıldığını ve yaşamın amacının ne olduğunu vahiy yolu ile bildirmiştir. Çünkü sınırlı bir varlık olan insan, aklı ile ölümden sonraki yaşam, cennet, cehennem gibi konularda bilgi sahibi olamaz. Allah, insana yaşamın amacını, öldükten sonra ne olacağı, cennet ve cehennem gibi konularda bilgilendirmek için vahiy göndermiştir. Böylece hayatımızı anlamlandırmamıza yardımcı olmuştur.

Allah, uyulması gereken ahlak kurallarını, iyi, güzel ve doğru davranışları vahiy yolu ile bildirmiştir. İnsan aklı ile neyin, iyi, neyin doğru olduğunu tam olarak bilemez. Allah vahiy göndererek, insanın aklını iyi, güzel ve doğru olan şeylere yönlendirmiştir. Ailemizle ve bir arada yaşadığımız diğer insanlarla olan ilişkilerimizde yol göstermiştir. Bunlarla ilgili sorumluluklarımızı hatırlatarak, davranışlarımızda bilinçli olmamıza yardımcı olmuştur. İnsanları sevmemizi, aile, komşu, akrabalarımızla iyi ilişkiler kurmamızı öğütlemiş, insan haklarını gözetmemizi, adaletli olmamızı, herkese karşı hoşgörülü olmamızı istemiştir.

Allah, yaşadığımız çevreyi korumamız gerektiğini vahiy yolu ile bildirmiştir. Allah vahiy göndererek; evrendeki varlıklarla olan ilişkilerimizde yol göstermiş, bunlarla ilgili sorumluluklarımızı hatırlatarak, tüm canlıları sevmemizi, hayvanları ve doğayı korumamızı öğütlemiştir.