Kıssalar 1

KISSA: Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve tarihî olaylara kıssa denir.

 

Kur’an’da yer alan kıssaları üç gruba ayırabiliriz.

Peygamber Kıssaları : Hz.İbrahim, Hz. Eyüp, Hz. Yusuf Kıssaları vb.

Peygamber olmayan bazışahısları konu edinen kıssalar: Hz. Lokman ve Hz. Meryem Kıssaları vb.

Geçmişte yaşamış bazı toplulukları konu edinen kıssalar: Eshab-ı Kehf ve İsrail Oğulları kıssaları