Yakın Çevreye Çağrı

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

İlk vahiy'den sonra, kısa bir süre vahyin arkası kesildi. Bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.) Hira'dan dönerken, bir ses işitti. Başını kaldırıp göğe bakınca, kendisine daha önce Hira'da gelen meleği gördü. Korku ve heyecân içinde evine döndü.

"-Beni örtün, beni örtün." dedi. Bu sırada Cebrâil, Müddessir Sûresi’nin ilk âyetlerini getirdi.

"Ey örtüsüne bürünen (peygamber). Kalk, (insanları) uyar. Rabb'inin adını yücelt (Namaz'da tekbir getir.) Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et." (Müddessir Sûresi, 1-5). 
Peygamberimiz bu ayetlerle "Hak Dini" tebliğ ile görevlendirilmiş oldu. Ancak henüz açık dâvet emredilmedi.

İlk Müslümanlar

Hz. Peygamber (s.a.s.)'e ilk imân eden, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.

Hz. Ali'nin İslâm'ı Kabûl Etmesi

Ebû Tâlip, Hz. Muhammed (s.a.s.)'i, 8 yaşından 25 yaşına kadar evinde barındırmış O'nu öz çocuklarından daha çok sevmişti. Evliliğinden sonra Hz. Muhammed (s.a.s.), eşi Hz. Hatice'nin evine geçmiş ve maddî bakımdan refâha kavuşmuştu. Ebû Tâlip'in âilesi ise pek kalabalıktı. Peygamberimiz (s.a.s.) amcasının sıkıntısının biraz azalması için 5 yaşından itibâren Ali'yi yanına almıştı. Bu yüzden Ali, Hz. Peygamber (s.a.s)'in yanında kalıyordu. 
Hz. Ali, Peygamberimiz (s.a.s.) ile Hz. Hatice'yi namaz kılarken görünce, bunun ne olduğunu sordu. Peygamber Efendimiz, O'na Müslümanlığı anlattı. O da Müslümanlığı kabûl etti. Bu sırada Hz. Ali henüz on yaşlarında bir çocuktu.

b) Hz. Ebû Bekir'in Müslüman Olması

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in yakın ve en samîmi dostu olan Ebû Bekir, Kureyş Kabîlesi'nin Teymoğulları kolundandır. Baba ve anne tarafından soyu, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in soyu ile birleşir.

Hz. Ebû Bekir'in Mekke'de Kureyş arasında büyük bir itibârı vardı. Zengin ve dürüst bir tüccârdı. Aralarındaki güven ve samîmiyet sebebiyle, Peygamberimiz (s.a.s.) âilesi dışındakilerden ilk olarak Hz. Ebû Bekir'i İslâm'a dâvet etti. Hz. Ebû Bekir bu dâveti tereddütsüz kabûl etti. Aslında o, câhiliyet devrinde bile putlara hiç tapmamış, ağzına bir yudum içki koymamıştı. Hz. Ebû Bekir'in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve yardımıyla, Mekke'nin önemli şahsiyetlerinden

  1. Hz. Ali
  2. Harise oğlu Zeyd
  3. Ebu Bekir
  4. Affân oğlu Osmân,
  5. Avf oğlu Abdurrahman,
  6. Ebû Vakkas oğlu Sa'd,
  7. Avvâm oğlu Zübeyr,
  8. Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice'den sonra Müslüman olan bu 8 zata "İlk Müslümanlar" denilir.

Hz. Muhammed’in (s) İslam’ı yaymaya yakın çevresinden başlaması İslam dininin yayılmasını kolaylaştırdı. Kendisinin ve ona inananların göreceli olarak güvende olmasını sağladı. Üç yıl süren tebliğ sayesinde Müslümanların sayısı kırk kişiye ulaştı.