6.Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Değerlendirme Testi

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel konularından biri değildir? 

A) Ahlak 

B) Sağlık 

C) İnanç 

D) İbadet

  

Kur’an’da kıssalar niçin anlatılmıştır? 

A) İnsanları doğruya ve güzele yönlendirmek için 

B) Tarihî bir olayı anlatmak için 

C) İnsanların meraklarını gidermek için 

D) İnsanların bilgisi olması için

  

Allah’ın emrettiği belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne denir? 

A) Sabır 

B) Ahlak 

C) İbadet 

D) İnanç

  

Sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. Salih 

B) Hz. Eyüp 

C) Hz. Âdem 

D) Hz. Yunus

 

Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? 

A) Sabır 

B) Kul hakkı 

C) Adalet 

D) Kulluk etmek