6.Sınıf Din Kültürü 4.Ünite Testi -1

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler


Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel konularından biri değildir?
A) Ahlak
B) Sağlık
C) İnanç
D) İbadet
SEÇ   A     B     C     D  
2.
 Kur’an’da kıssalar niçin anlatılmıştır?
A) İnsanları doğruya ve güzele yönlendirmek için
B) Tarihî bir olayı anlatmak için
C) İnsanların meraklarını gidermek için
D) İnsanların bilgisi olması için
SEÇ   A     B     C     D  
3.
 Allah’ın emrettiği belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne denir?
A) Sabır
B) Ahlak
C) İbadet
D) İnanç
SEÇ   A     B     C     D  
4.
 Sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Salih
B) Hz. Eyüp
C) Hz. Âdem
D) Hz. Yunus
SEÇ   A     B     C     D  
5.
 Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır?
A) Sabır
B) Kul hakkı
C) Adalet
D) Kulluk etmek
SEÇ   A     B     C     D