Din Değerlendirme Testi 2

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Namaz niçin kılınır? 

A) Beden sağlığımızı korumak için 

B) Allah emrettiği için 

C) Zayıflamak için 

D) İtibar sağlamak için

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardandır? 

A) Abdest 

B) Kıble 

C) Kıraat 

D) Vakit

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir? 

A) Ayakları yıkamak 

B) Yüzü yıkamak 

C) Başı meshetmek 

D) Ağıza su vermek

SEÇ    A      B      C      D  

Hangi namazın rükû ve secdesi yoktur? 

A) Bayram namazı 

B) Cenaze namazı 

C) Teheccüd namazı 

D) Sabah namazı

SEÇ    A      B      C      D  

I. Ezan ile kametin sözleri birbirinin aynıdır. 

II. Ezan namaz vakitlerini haber vermek için okunur. 

III. İlk ezan Medine’de okunmuştur. 

IV. Kamet farz namazlardan önce okunur. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) II, I, IV B . I, III, IV 

C) IV,I,III 

D) II,III,IV

SEÇ    A      B      C      D  

İslam’da ilk ezanı okuyan sahabe kimdir? 

A) Hz. Zeyd bin Sabit B . Hz. Ebu Bekir 

B) Hz. Ömer 

D) Hz. Bilal-i Habeşi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi sadece cemaatle kılınan bir namazdır? 

A) Teheccüd namazı 

B) Teravih namazı 

C) Bayram namazı 

D) Akşam namazı

SEÇ    A      B      C      D