Din Değerlendirme Testi 4

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel konularından biri değildir? 

A) Ahlak 

B) Sağlık 

C) İnanç 

D) İbadet

SEÇ    A      B      C      D  

Kur’an’da kıssalar niçin anlatılmıştır? 

A) İnsanları doğruya ve güzele yönlendirmek için 

B) Tarihî bir olayı anlatmak için 

C) İnsanların meraklarını gidermek için 

D) İnsanların bilgisi olması için

SEÇ    A      B      C      D  

Allah’ın emrettiği belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne denir? 

A) Sabır 

B) Ahlak 

C) İbadet 

D) İnanç

SEÇ    A      B      C      D  

Sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. Salih 

B) Hz. Eyüp 

C) Hz. Âdem 

D) Hz. Yunus

SEÇ    A      B      C      D  

Kureyş suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? 

A) Sabır 

B) Kul hakkı 

C) Adalet 

D) Kulluk etmek

SEÇ    A      B      C      D