6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

A-  KAVRAMLARIN ANLAMINI YAZINIZ (40 Puan)

SAHABE

MUHACİR

HİRA

HİCRET

NEBİ

RANUNA

İSMET

TEYEMMÜM

SUFFE

KUBA

 

 

B- Namaza Hazırlık ve Kılınış Şartlarını Farzlarını Yazınız. (12 Puan)

1

2

3

4

5

6

 

 

...Egitimhane.com...

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAMA (Puan 48)

 

1) Aşağıdaki Peygamberlerden hangisine 30 sayfa suhuf gönderilmiştir?

 

A) Hz. İbrahimB) Hz. Âdem

C) Hz. ŞitD) Hz. İdris

 

2) Aşağıdakilerden hangisi peygamberler de bulunan doğruluk sıfatını tanımlar?

A) SıdkB) EmanetC) FetânetD) Tebliğ

 

3) Hz. Davut’a gönderilen kitap hangisidir?

 

A) ToraB) İncil

C) TevratD) Zebur

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?

 

A) Hz. LûtB) Hz. Ömer

C) Hz. YahyaD) Hz. Salih

 

5) Yatsı Namazının toplam rekât sayısı kaçtır?

 

A) 5B) 8C) 10D) 13

 

 

6) Aşağıdaki namazların hangisinin kazası yoktur?

 

A) YatsıB) CumaC) İkindiD) Öğle

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri olamaz?

 

A) Uyumak     B) Bayılmak    

C) Sarhoş olmak      D) Gülmek

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin farzlarından biri değildir?

 

A) Ağza su verip çalkalamak

B) Buruna su verip temizlemek

C) Elleri dirseklere kadar yıkamak

D) Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

 

 

9) Hz. Muhammed hangi savaşta alınan esirleri 10 Müslüman’a okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakmıştır?

A) Bedir SavaşıB) Tebük Savaşı

C) Uhud SavaşıD) Hendek Savaşı 

 

10) Hz. Peygamber Medine’ye göç ettiğinde gelenlere yardım eden Müslümanlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) EvsB) Hazreç

C) EnsarD) Müşrik 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardandır?

 

A) Hz. ÖmerB) Hz. Zeyd

C) Hz. OsmanD) Hz. Ayşe

 

12) Hendek Savaşında hendek kazılması fikri kimindir?

A) Hz. Ebu BekirB) Hz. Bilal-i Habeşi

C) Hz. Eyüp’el EnsariD) Hz. Selman-ı Farisi

 

13) Hudeybiye Antlaşması kaç tarihinde olmuştur?

 

A) 628B) 622C) 630D) 625

 

 

14) Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye göç ederken yanında hangi arkadaşı vardı?

 

A) Hz. ÖmerB) Hz. Ebu Bekir

C) Hz. OsmanD) Hz. Ali

 

15) İslamiyet de ilk ayetler nerede ne zaman gelmiştir?

 

A) Nur Mağrası-622B) Taif Mağrası-610

C) Sevr Mağrası-610D) Hira Mağrası-610

 

16) İlk ayetlerin ardından Hz. Peygamber’in harekete geçmesini ve çevresini İslam’a davet etmesini isteyen ayetler hangi surededir?   

 

A) Alak SuresiB) Müddesir Suresi

C) Fatiha SuresiD) Yasin Suresi