6.sınıf sorular sosyal bilgiler ögreniyorum

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile ilgili değildir? 

A) Sosyal bilgiler dersi günlük hayatımızı kolaylaştırır. 

B) Okulda öğrendiklerimizi çevremizde uygulayabiliriz. 

C) Çevremizdeki olayları gözlemlememizi sağlar. 

D) Çevremizdeki olayların sayısını belirlememize yardım eder.

SEÇ    A      B      C      D  

Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda insan ölmekte ya da yaralanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir? 

A) Sürücülerin hızlı araba kullanması 

B) Trafik ışıklarının olması 

C) Yayaların dikkatsiz davranmaları 

D) Yolların düzenli olmaması

SEÇ    A      B      C      D  

Trafik kazalarının önlenmesinde yayalara da görevler düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yayaların görevleri arasında yer alır? 

A) Trafiğe çıkan araçların sayısını belirlemek 

B) Yolların niteliğini gözlemlemek 

C) Trafik kurallarına uymak 

D) Trafik kurallarını uygulamak

SEÇ    A      B      C      D  

Bir olayı incelerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almayız? 

A) Olayın geçtiği mevsimi 

B) Olayın oluş biçimini 

C) Olayın nedenini 

D) Olayla ilgili bilgiye ulaşmayı

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir? 

A) Akşam yemeğine amcamlara gittik. 

B) Ali sınavda başarılı olacağını söyledi. 

C) 8.30’da derse başladık. 

D) Ödevlerimin hepsini yaptım.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir? 

A) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi. 

B) Ankara Türkiye’nin başkentidir. 

C) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 

D) Spor karşılaşmaları çok eğlencelidir.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu ifadesidir? 

A) Deprem sonrası büyük panik yaşandı. 

B) İstanbul, doğal güzellikleriyle en güzel şehirlerdendir. 

C) Sosyal bilgiler dersini herkes çok sever. 

D) Tiyatro çok eğlenceli bir oyundur.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın basamaklarından değildir? 

A) Araştırmacının belirlenmesi 

B) Araştırma konusunun belirlenmesi 

C) Toplanan verilerin değerlendirilmesi 

D) Verilerin toplanması

SEÇ    A      B      C      D  

“Kaynaklardan elde ettiğimiz notları, bilgileri, konularına göre sınışandırıp sıraya koymamız gerekir.” ifadesi, araştırmanın hangi basamağı ile ilgilidir? 

A) Araştırma metninin düzenlenmesi 

B) Verilerin toplanması 

C) Verilerin değerlendirilmesi 

D) Araştırma konusunun belirlenmesi

SEÇ    A      B      C      D  

“Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar, yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu haklarla ilgilidir? 

A) Alışveriş yapma hakkı 

B) Temel hak ve özgürlükler 

C) Konut edinme hakkı 

D) Seyahat hakkı

SEÇ    A      B      C      D  

İnsanların temel hak ve özgürlüklere sahip olması, onların aşağıdaki davranış ve tutumlardan hangisini yapmalarına engel değildir? 

A) Kurallara uygun davranmak ve hareket etmek 

B) Toplum düzenini sağlamaya çalışmak 

C) Toplum değerlerine sahip çıkmak 

D) ‹stediğini yapmak ve gerçekleştirmeye çalışmak

SEÇ    A      B      C      D  

“Vatandaşlar bir konu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara başvurarak bilgi edinme ve haklarını arama hakkına sahiptirler.” Bu hak, aşağıdakilerden hangisi ile kullanılır? 

A) Dilekçe hakkı 

B) Eğitim hakkı 

C) Çalışma hakkı 

D) Seyahat hakkı

SEÇ    A      B      C      D  

“Vatandaş olmanın yüklediği sorumluluklar vardır.”Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir? 

A) Seçme-seçilme 

B) Meslek sahibi olma 

C) Askerlik yapma 

D) Vergi verme

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu kurumlardan biri değildir? 

A) Türk Tarih Kurumu 

B) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

C) Türk Dil Kurumu 

D) Ankara Üniversitesi

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun görevlerinden biri değildir? 

A) Türk ve Türkiye tarihini öğretmek 

B) Türk ve Türkiye tarihiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak 

C) Türk dilinin sadeleştirilmesini sağlamak 

D) Türk tarihiyle ilgili kongreler yapmak

SEÇ    A      B      C      D  

Türk Dil Kurumu aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur? 

A) 1931 

B) 1932 

C) 1935 

D) 1938

SEÇ    A      B      C      D  

I. Kalabalık Nüfus

II. Daha fazla iş imkânı

III. Çiftçilik ve tarım faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri köy hayatıyla ilgilidir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I ve III 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir? 

A) İşsizlik 

B) Doğal afetler 

C) Terör 

D) Çok katlı binaların bulunması

SEÇ    A      B      C      D  

Köyden kente göçün en önemli nedenlerinden biri de _____ dir. 

Yukarıdaki boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? 

A) Ekonomik 

B) Siyasi 

C) Dini 

D) Sosyal

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi kente ait özelliktir? 

A) Yeşil alan 

B) Okul 

C) Günlük gazete 

D) Evcil hayvanlar

SEÇ    A      B      C      D