6.sınıf test sorular sosyal bilgileri ögreniyorum 2

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

İnsanlar hergün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez? 

A) Dişi hayvanların yavruladığını 

B) Erkeklerin yavrulamadığını 

C) Çemberin yarı çapının hesap edilmesini 

D) Ağaçların ilkbaharda çiçek açtığını

SEÇ    A      B      C      D  

Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir? 

A) Dünya Güneş’in çevresinde dönmektedir. 

B) Benim babam babaların en iyisidir 

C) Bir gün yirmi dört saattir. 

D) Güneş doğudan doğar.

SEÇ    A      B      C      D  

Gözlem yoluyla elde ettiğimiz kimi bilgiler doğru değildir Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olabilir? 

A) Suyun sıfır derecede donması 

B) Güneşin Dünya etrafında döndüğünün sanılması 

C) Suyun, deniz seviyesinde yüz derecede kaynaması 

D) Dünya’nın yuvarlak olması

SEÇ    A      B      C      D  

I. Dünya’nın yuvarlaklığı. 

II. Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü, 

III. Tavuk civcivlerinin 21 günde çıktığı

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri bilimsel olarak da kanıtlanmış bilgilerdendir ? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Doğrulukları deney ve araştırmalarla kanıtlanabilen bilgilere “olgu” denir Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir? 

A) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 

B) Türkler çalışkan insanlardır. 

C) Türkiye Kuzey Yarım Kürededir. 

D) Marmara depremi 17 Ağustos 1999’da oldu.

SEÇ    A      B      C      D  

I. İşsizlik

II. Terör

III. Kan davası

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizde köyden kente göçün nedenlerindendir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi kentlerde daha çoktur? 

A) Sanayi 

B) Yeşil alan 

C) Akarsular 

D) Kaynak suları

SEÇ    A      B      C      D  

I. Çocukların daha iyi eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak

II. Daha rahat yaşamak

III: Daha iyi bir gelir elde etmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin köyden kente göçte etkili olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) I, II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Yapılan bir dizi araştırmalardan bazı genel sonuçlar çıkarılabilir. Bu sonuçlar yeni bir araştırmaya gerek duyulmadan yeni durumlar için de kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi genellemeye örnek gösterilebilir? 

A) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir. 

B) İstanbul Türkiye’nin en büyük kentidir. 

C) Akdeniz ülkemizin güneyindedir. 

D) Su deniz seviyesine sıfır her yerde 100 santigratta kaynar.

SEÇ    A      B      C      D  

Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesindeki kentlerde nüfus fazladır. İstanbul, Bursa,Kocaeli illeri sanayi sayesinde çok göç almıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki enellemelerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Sanayileşme, nüfus çekerek büyük kentlerin oluşmasına neden olur. 

B) Sanayileşmiş bölgelerde nüfus azalır. 

C) Nüfus yoğunluğu köylerde daha fazladır. 

D) Sanayileşmiş bölgeler göç verirler.

SEÇ    A      B      C      D  

Genellemeler, önceden yapılmış _________ dayanılarak yapılır. 

Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) kavramlara 

B) araştırmalara 

C) varsayımlara 

D) efsanelere

SEÇ    A      B      C      D  

Görüşe dayalı genellemelerin bir kısmı da zararlı, hatta tehlikelidir. 

I. Dinler hakkında

II. Mezhepler hakkında

III. Irklar hakkında

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) I,II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının araştırma projesi ortaya çıkarken kendisine soracağı sorular arasında yer almaz? 

A) Araştırma konusu önemli mi? 

B) Sorunun tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir? 

C) Araştırmanın olası sonucu ne olabilir? 

D) Araştırma kısa zamanda biter mi?

SEÇ    A      B      C      D  

Belirli bir bölgede yaşayan insanların öğrenim durumlarını öğrenmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması daha uygun olur? 

A) Ansiklopedilere bakmak 

B) Nüfus kayıtlarını incelemek 

C) Anket uygulamak 

D) Muhtarlıklara başvurmak

SEÇ    A      B      C      D  

I. Soruların gerçek durumu yansıtacak nitelikte olması

II. Sonucun sayısal döküme elverişli olması

III. Soruların kolay anlaşılır olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anket sorularını hazırlarken göz önünde tutulması gereken esaslardır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız III 

C) I ve II 

D) I.II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Günlük yaşamda birçok genelleme yaparız. Bunların bazıları görüş, bazılar da olgu niteliğindedir. Buna göre; 

I. Sıvıların belli bir şekli yoktur içine kondukları kabın şeklini alırlar

II Beyazlar, zencilerden daha uzun yaşarlar. 

III Afrikalılar çalışkan insanlardır. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olgu niteliğindedir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) I,II ve III

SEÇ    A      B      C      D  

Güneşin Dünya’nın çevresinde değil, Dünya’nın Güneş’in çevresinde döndüğünü ilk olarak öne süren Polonyalı bilim adamı hangisidir? 

A) Kopernik 

B) Galile 

C) Newton 

D) Pastör

SEÇ    A      B      C      D  

- 1564 – 1642 yıllarında İtalya’da yaşadı. - Yayımladığı bir kitapta Dünya’nın ve bazı başka gezegenlerin Güneş’in çevresinde döndüğünü açıkça savundu. - Kilise’nin görüşlerinin aksini savunduğu için engizisyon denilen dinsel mahkemede yargılandı. Yukarıda sözü edilen bilim adamı kimdir? 

A) Pastör 

B) Galile 

C) Kepler 

D) Armustrong

SEÇ    A      B      C      D  

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’na giriştiği zaman bütün tehlikeleri göze almıştı. O, Anadolu’ya geçip halkı, yurdu savunmaya çağırınca, padişah çevresi ve bazı düşman yanlıları ona “maceracı çılgın” demişlerdi. Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Atatürk’ün kelleyi koltuğa aldığı 

B) Atatürk’ün çekingen davrandığı 

C) Atatürk’ün Türk halkı için fedakarlık yaptığı 

D) Atatürk’ün halkı için her şeyi göze aldığı

SEÇ    A      B      C      D  

Gerçek bir olay hakkında düzenli çalışmalarla bilgi üretmeye ve üretilen bilgiye ne ad verilir? 

A) Araştırma 

B) Kavram 

C) Bilim 

D) Görüş

SEÇ    A      B      C      D