Din Kültürü Testi 3

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

1- Allah’a ibadet etmemiz için pek çok neden vardır; fakat asıl neden aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnsana huzur verdiği için ibadet ederiz.
b) İnsanları kaynaştırdığı için ibadet ederiz.
c) Allah emrettiği için ibadet ederiz.
d) İnsanların takdirini kazanmak için ibadet ederiz.2- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir?

a) Kadere inanmak
b) Namaz kılmak
c) Kelime-i Şahadet getirmek
d) Oruç tutmak3- “Gücü yetenlerin o evi (Kâbe'yi) ziyaret etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır” ayetinde farz kılınan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Namaz
b) Oruç
c) Hac
d) Zekât4- Cami ve mescitlerde kıbleyi gösteren imamın namazda durduğu yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Minber
b) Minare
c) Kürsü
d) Mihrap5- Cami’de hutbe okunan yere ne ad verilir?

a) Minber
b) Minare
c) Kürsü
d) Mihrap6- İbadette samimiyet, içtenlik, gösterişsizlik anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farz
b) İbadet
c) Salih amel
d) İhlâs7- Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

a) Ağzı yıkamak
b) Burnu yıkamak
c) Yüzü yıkamak
d) Kulakları yıkamak8- Dinimizde yapılan hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanma dilemeye ne denir?

a) Dua
b) Günah
c) Tövbe
d) İbadet9- Gerekli şartları taşıyan Müslümanların ömürlerinde bir defa Kâbe ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret etmesine ne denir?

a) Zekât
b) Hac
c) Oruç
d) Fitre10- İnsanların yüce Allah’a yönelerek ona yalvarıp yakarmasına ne denir?

a) İbadet
b) Dilekte bulunmak
c) Dua
d) Adak adamak11- “Rabbena atina __________________ haseneten vefil ahireti _____________ve kına azabennar.”

Yukarıdaki Rabbena duasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Haseneten – fiddünya
b) Fiddünya – haseneten
c) Fiddünya – velivalideyye
d) haseneten – Atina12- Camide Cuma ve bayram namazlarında imamın çıkıp hutbe okuduğu, merdivenli yüksekçe yere ne denir.

a) Minare
b) Minber
c) Şadırvan
d) Kubbe13- Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
b) Tanıklık ederim ki Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
c) Tanıklık ederim ki Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
d) Tanıklık ederim ki Allah’ın her şeye gücü yeter.14- Hz Muhammed, ”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her şeyi duyan ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Allah bize çok yakındır; dua ettiğimizde ona karşılık verir
b) Allah’ın bizi duyması için feryatlar etmeliyiz.
c) Sessizce dua ettiğimizde de Allah bizi duyar.
d) Gösteriş için yüksek sesle dua etmemek gerekir.15- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sünnettir?

a) Teravih
b) Cuma Namazı
c) 5 Vakit Namaz
d) Cenaze namazı16- Duanın sonunda söylenen “amin” sözcüğü ne anlama gelir?

a) Yarabbi çok şükür
b)Allah’ım beni affet
c) Elhamdülillah
d)Allah’ım duamı kabul et17- Aşağıdakilerden hangisi farz olan bir ibadettir?

a) Sadaka
b) Teravih namazı
c) Oruç
d) Vitir namazı18-
I- Allah’a şükür göstergesidir.
II- Kulluk görevi için yapılır.
III- İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır.
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ibadetlerle ilgili olarak yanlıştır?

a) Sadece I
b) I ve II
c) II ve III
d) Sadece III19- Aşağıdakilerden hangisi miktarı veya süresi belirlenmiş ibadetlerden değildir?

a) Namaz kılmak
b) Zekât vermek
c) Oruç tutmak
d) Kur’an okumak20- I. Namaz kılmak
II. Oruç tutmak
III. Zekat vermek
IV. Hac yapmak

Yukarıdaki ibadetlerden hangileri beden (vücut) ile yapılan bir ibadettir?

a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I ve IV