6. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Sınav

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları ve Testler

 

AD VE SOYAD:

SINIF VE NO:

1. Aşağıdakilerden hangisi Kamer suresinin 49.ayeti ‘‘Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık. çerçevesinde değerlendirilemez?

A) Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlaması.

B) Gece ve gündüzün meydana gelmesi.

C) Her varlığın belirli bir görev ve amaç çerçevesinde yaratılmış olması.

D) Plansız yapılaşmanın bitki örtüsünü yok etmesi.

2. Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz? 

A) Çocuklarına güzel bir isim vermek.

B) Çocuklarını güzel ahlak üzere yerleştirmek.

C) Çocukların iyi kötü tüm isteklerini yerine getirmek.

D) Çocukların beslenme, barınma eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak.

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v) doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir?

A) Hayvanlarını aç ve bakımsız bırakanları uyarması.

B) Savaş hallerinde doğanın tahrip edilmesine izin vermesi.

C) Yeşil alanlarla ilgili koruyucu önlemler alması.

D) Ağaç dikme konusunda teşvik edici olması.

4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz?

A) Aile bireylerinin sorunlarını dinlerdi.                          B) Çocukları ve torunlarıyla şakalaşırdı.

C) Çocukları arasında ayrım yapardı.                               D) Çocuklarının hatalarını bağışlardı.

5. Mümin, Müminin kardeşidir. Hadis-i şerifinden ne anlıyorsunuz? Boşluğa yazınız.

 

 

6. Aşağıdaki boşluk doldurmaları yapınız. (5X5=25 PN)

Adaletli, Hayır, Merhamet, Sevgi, Adalet, Şaka, Sorumlu, Aceleci, Yuva, Ağırbaşlı

A.Hz. Peygamber güler yüzlü olup, bazen aile bireylerine ………… yapardı.

B. Peygamberimiz ‘‘Küçüklerimize …………… göstermeyen bizden değildir’’ buyurdu.

C. Peygamber Efendimiz ‘‘Çocuklarınız arasında……………li davranın.’’ buyurdu.

D. Sevgili Peygamberimiz, ‘‘Hepiniz çobansınız, hepiniz gözetiminiz altındakilerden ………………..sunuz.’’ buyurarak,anne babaları uyarırdı.

E. Peygamber Efendimiz,anne babaya güzel davranmayı,onların …………. duasını almayı öğütlemiştir. 

7. Aşağıdaki boşluk doldurmaları yapınız. (5X5=25 PN)

Ölçü, Ekoloji, Hima, İsraf, Sağlık, Kul Hakkı, Mümin, Emanet, Çevre

A. Doğal kaynakları bilinçsiz ve gereksiz yere tüketmek …… çerçevesine girmektedir.

B. Allah (c.c) evrendeki her şeyi belirli bir ……….ye göre yaratmıştır.

C. Ortak kullanım alanlarını kirletmek ………………. İhlali anlamına gelmektedir.

D. Allah (c.c) doğal varlıkları insana bir …………. olarak vermiştir.

E. ………. elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişidir.

 

 

  TEST SORULARI 10 PUANDIR.