Şirk Nedir

Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah’ı her zaman Müslümanlar tek İlah olarak görmüşlerdir ve öylede olması gerekir. Bu konuda Allah’a inanmayan yada inanmak istemeyen kişiler hep Allah’a “ Ortak koşarak” çok yanlış bir tutum içine girmişlerdir.Şirk, “ Ortak koşmak anlamına gelir ve Allah’a karşı hep başka bir şeyleri ortak koşarak onun varlığına inanmamaya çalışanlar vardır.” Bu son derece yanlış bir izlenimdir ve ayrıca Allah, bu tür insanları ahirette cehennem azabıyla cezalandırır. Bu bakımdan, Müslümanların özellikle ne olursa olsun yanlış bir tutum içine girerek asla Allah’a karşı ortak koşmamaları gerekir. Şirk, batıl inanç besleyenlerin yada İslam’a karşı olanların uydurdukları ve Müslüman olanlara da bu düşüncelerini benimsetmeye çalıştıkları , son derece yanlış tutumlardır. Böylesine yanlış bir hareketin içine girmek asla iyi bir şey değildir ve Allah zaten bu insanlar hiçbir zaman sevmez…