6.Sınıf Fen Testi2

 

1.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? 
A) Lizozom 
B) Mitokondri 
C) Ribozom 
D) Golgi
2. 1.Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?  A) Lizozom  B) Mitokondri  C) Ribozom  D) Golgi 2.  A)  B)  C)  D)2. Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?  A) Lizozom  B) DNA  C) Sentriyol  D) Endoplazmik retikulum 3.  A)  B)  C)  D)3. Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?  A) Ribozom –Mitokodri-Koful  C) Ribozom-Lizozom-Sentrozom  B) Koful-Sentozom-Kloroplast  D) Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast 4.  A)  B)  C)  D)4. Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?  A) Ribozom  B) Kromoplast  C) Sentrozom  D) Hücre duvarı 5.  A)  B)  C)  D)5. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar?  A) Ribozom - Lizozom B) Mitekondri - Sentrozom C) Kloroplast - Ribozom D) Kloroplast - Sentrozom 6.  A)  B)  C)  D)6. Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?  A ) Çekirdek  B ) Sitoplazma  C ) Lizozom  D ) Mitokondri 7.  A)  B)  C)  D)7. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?  A) kloroplast  B) ribozom  C) mitokondri  D) sentrozom 8.  A)  B)  C)  D)8. Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden Hangisi görülür?  A) çekirdek  C) golgi cisimciği  B) mitokondri  D) kloroplast 9.  A)  B)  C)  D)9. Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?  A) kloroplast  B) hücre zarı  C) sentrozom  D) çekirdek 10. A)  B)  C)  D)10.Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?  A) hücrezarı  B) sentrozom  C) golgi cisimciği  D) ribozom 11. A)  B)  C)  D)11. Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?  A) ribozom  B) endoplazmik retikulum  C) lizozom  D) golgi cisimciği 12. A)  B)  C)  D)12.Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir ?  A ) Çekirdek  B ) Sitoplazma  C ) Hücre zarı  D ) Kromozom 13. A)  B)  C)  D)13. Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?  I- Kuş  II- Çiçek  III- Küf mantarı  IV- Yaprak  A) I-III  B) I-II-III  C) II-IV  D) II-III-IV 14. A)  B)  C)  D)14. Hücre ile ilgili  I.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.  II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.  III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.  IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?  A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II ve III  D) I ve III 15. A)  B)  C)  D)15. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde mitokondri sayısı diğerlerine göre fazladır?  A) Mide hücresi  B) Karaciğer hücresi  C) Deri hücresi  D) Kas hücresi 16. A)  B)  C)  D)16. Hangisi hücrenin temel kısımlarından birisidir?  A) Mitokondri  B) Çekirdek  C) Koful  D) Kloroplast 17. A)  B)  C)  D)17. Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?  A) Hücre kendi besinini üretebilir.  B) Hücrede hücre duvarı bulunur.  C) Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.  D) Bu bir bitki hücresidir. 18. A)  B)  C)  D)18. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  A) Mitokondri-Enerji merkezi  B) Çekirdek-Yönetim merkezi  C) Golgi cisimciği-Sindirim merkezi  D) Koful-Depo merkezi 19. A)  B)  C)  D)19.  I- Kan hücresi  II- Soğan gövdesi  III- Hayvan epitel hücresi  IV- Elodea (bir su bitkisi) Yukarıdakilerden hangilerinde kloroplast bulunur?  A) I  B) IV  C) II-IV  D) I-II-III 20. A)  B)  C)  D)20. Hücreyi koruma görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?  A) Sitoplazma  B) Çekirdek  C) Koful  D) Hücre zarı