6.Sınıf Fen Testi10

1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

A) doku-organ-sistem-organizma-hücre 

B) hücre-doku-organ-sistem-organizma 

C) hücre-doku-organizma-sistem-organ 

D) hücre-sistem-organ-doku-organizma

2. 

A) 

B) 

C) 

D)2. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem değildir? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Mide 

D) Solunum

3. 

A) 

B) 

C) 

D)3. Birden çok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

4. 

A) 

B) 

C) 

D)4. Birlikte çalışan dokuların oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

5. 

A) 

B) 

C) 

D)5. Birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

6. 

A) 

B) 

C) 

D)6. Sistemlerin birleştirerek oluşturduğu genel yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

7. 

A) 

B) 

C) 

D)7. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Sistem 

C) Organ 

D) organizma

8. 

A) 

B) 

C) 

D)8. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir? 

A) Doku 

B) Sistem 

C) Organizma 

D) Organ topluluğu

9. 

A) 

B) 

C) 

D)9. 

I. dokular 

II. sistemler 

III. organlar 

IV. hücreler Bir Canlının oluşabilmesi için gerekli yapılar yukarıda verilmiştir. Olu¬şum sırası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) l -IV -II -III 

B) IV-I-II-III 

C) IV-I-III-II 

D) l-IV-III-II

10.

A) 

B) 

C) 

D)10. hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur? 

I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur. 

II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur. 

III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. 

A) Yalnız II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I,II ve III

11.

A) 

B) 

C) 

D)11. Mide hangi sistem içerisinde yer alır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

12.

A) 

B) 

C) 

D)12. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz? 

A) Bağırsaklar 

B) Böbrek 

C) Mide 

D) Ağız

13.

A) 

B) 

C) 

D)13. Aşağıdaki organlardan hangisi hem boşaltım hem de sindirimle görevlidir? 

A) Mide 

B) İnce bağırsak 

C) Böbrek 

D) Kalın bağırsak

14.

A) 

B) 

C) 

D)14. Kalp hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Dolaşım 

B) Sindirim 

C) Solunum 

D) Boşaltım

15.

A) 

B) 

C) 

D)15. Damarlar hangi sistem içerisinde yer alan organlardır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

16.

A) 

B) 

C) 

D)16. Akciğer hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

17.

A) 

B) 

C) 

D)17. Pankreas hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

18.

A) 

B) 

C) 

D)18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Organlar sistemlerden oluşmuştur. 

B) Organlar çalışmalarına göre kendine özgü dokulardan oluşmuştur. 

C) Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur. 

D) Bir sistemi oluşturan organlar birbiriyle uyumlu çalışır.

19.

A) 

B) 

C) 

D)19. Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur? 

A) Kas sistemi 

B) Destek sistemi 

C) Dolaşım sistemi 

D) Solunum sistemi

20.

A) 

B) 

C) 

D)20. Aşağıdaki organizmalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) İnsan 

B) Hayvan 

C) Bitki 

D) Maymun