Canlılarda Üreme Büyüme Ve Gelişme Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları ve Testler

 

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 

A) doku-organ-sistem-organizma-hücre 

B) hücre-doku-organ-sistem-organizma 

C) hücre-doku-organizma-sistem-organ 

D) hücre-sistem-organ-doku-organizma

 

Aşağıdakilerden hangisi bir sistem değildir? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Mide 

D) Solunum

 

Birden çok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

 

Birlikte çalışan dokuların oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

 

Birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

 

Sistemlerin birleştirerek oluşturduğu genel yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Organ 

C) Sistem 

D) Organizma

 

Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir? 

A) Doku 

B) Sistem 

C) Organ 

D) organizma

 

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir? 

A) Doku 

B) Sistem 

C) Organizma 

D) Organ topluluğu

 

I. dokular 

II. sistemler 

III. organlar 

IV. hücreler Bir Canlının oluşabilmesi için gerekli yapılar yukarıda verilmiştir. Olu¬şum sırası aşağıdakilerden hangisidir? 

A) l -IV -II -III 

B) IV-I-II-III 

C) IV-I-III-II 

D) l-IV-III-II

 

hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur? 

I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur. 

II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur. 

III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur. 

A) Yalnız II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I,II ve III

 

Mide hangi sistem içerisinde yer alır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

 

Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz? 

A) Bağırsaklar 

B) Böbrek 

C) Mide 

D) Ağız

  

Aşağıdaki organlardan hangisi hem boşaltım hem de sindirimle görevlidir? 

A) Mide 

B) İnce bağırsak 

C) Böbrek 

D) Kalın bağırsak

 

Kalp hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Dolaşım 

B) Sindirim 

C) Solunum 

D) Boşaltım

 

Damarlar hangi sistem içerisinde yer alan organlardır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

 

Akciğer hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

 

Pankreas hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır? 

A) Sindirim 

B) Dolaşım 

C) Solunum 

D) Boşaltım

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Organlar sistemlerden oluşmuştur. 

B) Organlar çalışmalarına göre kendine özgü dokulardan oluşmuştur. 

C) Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur. 

D) Bir sistemi oluşturan organlar birbiriyle uyumlu çalışır.

 

Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur? 

A) Kas sistemi 

B) Destek sistemi 

C) Dolaşım sistemi 

D) Solunum sistemi

 

Aşağıdaki organizmalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) İnsan 

B) Hayvan 

C) Bitki 

D) Maymun