Türkiye Cumhuriyeti'nin Etkin Ve Sosyal Bir Vatandaşı Olmak İçin

Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Öncelikle etkin vatandaş olmanın üzerinde duralım. Etkin vatandaş olmak demek toplumdaki rollerini, görevlerini, hak ve sorumluluklarını bilip; bu değerler ve görevler doğrultusunda yaşamak demektir. Sosyal Bilgilerin bu gelişime katkısı ise çok büyüktür. Çünkü İnsanlar toplumda rollerine ve görevlerine görevlerine göre davranmazsa toplumda kargaşadan başka bir şey olmaz. İnsanlar haklarını bilmeseler ve savunmasalar adalet olmaz. Sorumluluklarını yerine getirmeseler toplumda düzen olmaz. Dolayısıyla toplumdaki düzen,barış ve adalet için insanların bu bilinci kazanması gereklidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olabilmek de aynı şartlarla sağlanmaktadır. Biz bireyler olarak bu noktalarda ne kadar hassas olursak bu ülkenin o kadar etkin bir vatandaşı oluruz. Ve toplum düzenine katkı sağlarız.

Sosyal Bilgiler içerdiği konu ve derslerde bizde bu bilinci oluşturmaya katkı sağlar ve bizi görev, sorumluluk ve haklarımız hususunda bilgilendirir diyebiliriz