Köktürk Devleti

Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

1. Köktürk Devleti (GÖKTÜRKLER)
- Bumin Kağan 552'de Avar Türklerini yıkarak Göktürk devletini kurdu. - Ötügen başkent olmuştur.
- Bumin Kağan gelenekler uyarınca ülkenin batısını kardeşi Istemi'ye verdi.Istemi Ipek Yolunu ele geçirmek için önce Akhunlara karşı Sasanilerle sonra Sasanilere karşı Bizans ile ittifak yaptı.
- **Türk adını kullanan ilk devlettir.
-Göktürk adı Göktürk yazıtlarında Kök-Türk şeklinde yazılmıştır.
- Bumin Kağanın ölümünden kardeş kavgaları ve Çin entrikaları ile Göktürk Devleti 630 yılında yıkıldı.
2. Köktürk Devleti (II.GÖKTÜRK DEVLETI)
- Kutluk Han 681 den itibaren Göktürkleri yeniden bir araya getirerek 2. Göktürk Devletini kurdu. Bu devlete bu nedenle Kutluk Devleti de denilmektedir
.-Bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin veVezir Tonyukuk zamanındadır.
-Devletin zayflaması üzerine Türk boylarından Basmıller, Karluklar ve Uygurlar isyan ederek 742 yılında yıkıldı.
-** Göktürklerden günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır(Göktürk Kitabeleri). Bu kitabeler Bilge Kağan, Kültigin Kağan ile vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.
-** Bunlar yazılı ilk Türk belgeleridir. Orhun alfabesi ile yazılmıştır.Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne benzer.Moğolistan sınırları içindedir.
-** Bu yazıtları Danimarkalı Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) çözmüştür.