Geçmişten Günümüze Yerleşmeler

Yayınlanma 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Yazının M.Ö 3200′lü yıllarda icat edilmesiyle  tarih, kayıt altına alınmaya başladı.o zamandan günümüze kadar geçen süre içinde etkisi geniş  bir coğrafyada görülen evrensel olaylar tarihin çağlara ayrılmasında etkili olmuştur.insanoğlu yüzyıllar boyunca mağaralarda  barınarak, avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamlarını sürdürdüler.İlk insanların çoğunlukla bezelye,mercimek,buğday,arpa gibi tahıl ve sebzelerle beslendikleri buluntulardan anlaşılmıştır.Taşları yontarak yaptıkları aletlerle hayvanları avladılar.yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikleri öğrenmeleri zaman alıyordu.toprağa attıkları tohumların yeşerdiğini görünce tarım başlamış oldu.Tarım yapmak için de sulak alanları aramaya koyuldular.

 

Daha sonra yerleşik hayata geçtiler.Hayvanları evcilleştirdiler.Topraktan çanak çömlek yaptılar.Daha sonra da toplu halde yaşayarak  ilk köyleri oluşturdular.Madenlerin işlenmesiyle refah düzeyi arttı.

Bu madenler günlük hayatta kullanılan eşya ve süs eşyası yapımında kullanıldılar.Tüm bunlar ticareti ve takası başlattı.İnsanlar kendi ürettiklerini başkalarınkiyle değiştirerek ticaret yaptılar. Nüfus çoğaldıkça yerleşim alanları da büyüdü,köyler kasabalara,kasabalar kentlere dönüştü.Bu şehirlerin arasındaki rekabet savaşlara sebep oldu.Daha üstün ve güçlü silahlara sahip olan şehirler,diğerlerini egemenlikleri altına aldılar.böylece yönetim tek elde toplandı.Buna da ”merkezi krallık”dendi. 

 

 Ülkemizde de önemli kazı merkezleri bulunmaktadır,bunlardan en önemlisi Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarındaki Çatalhöyük ,9000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında gösterilmektedir. Çatalhöyük ,ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir.Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, dünyad yemek kültürünün ilk defa başladığı,ateşin kullanıldığı,tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.