6. Sınıf Türkçe Çalışma Testi - 1

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

Her şey insanla güzel!

 

Doğan güne karşı gerinen evler,

 

Mavi rüzgârların koştuğu sokak...

 

İnsan olmazsa kötü resimler gibi

 

Lacivert bahçelerde başlayan bahar,

 

Temmuz tarlalarında başak

 

 

İnsanlar, canım insanlar,

 

Işıklar, güneşler hep sizin için.

 

Sizinle anlamlı yıldızlar, deniz.

 

Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.

 

Siz varsınız, korkunç değil

 

Karanlığı gecelerin...

 

İlhan GEÇER

 

1, 2, 3 ve 4. soruyu bu şiire göre yanıtlayınız.

 

1. Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A. İnsanla Güzel

 

B. İnsan ve Doğa

 

C. İnsansız Dünya

 

D. Dostluk

 

 

 

2. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden han­gisidir?

 

A. İnsansız bir dünyanın pek çok güzellikten yoksun ve anlamsız olacağı

 

B. İnsansız bir doğanın düşünülemeyeceği

 

C. İnsanların doğaya karşı duyarlı olmaları ge­rektiği

 

D. İnsanların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan ya­şayabileceği

 

 

 

3. Şiirde kişileştirilen kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A. Kuşlar

 

B. Rüzgârlar

 

C. Evler

 

D. Geceler

 

 

4. Şiirin son dizesinde yer alan "gecelerin ka­ranlığı" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisi olamaz?

 

A. Umutsuzluklar ve kaygılar

 

B. Olumsuz yaşam koşulları

 

C. Güvensiz bir gelecek

 

D. Küçük yaştaki korkularımız

 

 

 

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki altı çizi­li sözcük türemiş yapı özelliği taşımaktadır?

 

A. Yolcular, güneşin batışını güvertede izliyorlar.

 

B. Sizi tiyatronun önünde bekleyeceğiz.

 

C. Çocuk, ustasının sözlerini dinliyordu.

 

D. Ev işleri annemi çok yoruyor.

 

 

 

6.  Ben şaşkın şaşkın yürüyordum ( ) Aşağı indik () Alt katta bir odaya girdik ( ) Aman yarabbi( ) Göz­lerim karardı, aklım durdu ( ) Orada birini gördüm ( ) Boş bırakılan yerlere uygun olmayan noktala­ma işareti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. (.)           B. (?)            C. (!)            D. (.)

 

 

 

7.   "Onu tanırım, oldukça mütevazı bir arkadaşı­mızdır. " Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse tümcenin anlamı değişmez?

 

A. Korkusuz

 

B. Alçak gönüllü

 

C. Yardımsever

 

D. Yufka yürekli

 

 

 

8.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

 

A. Beklediği güzel haber sonunda geldi, ağzı ku­laklarına varıyor.

 

B. Yaptıklarıyla bizi çok üzüyor, çileden çıkarı­yor.

 

C. Onu ne zaman görsem sevinçten yüreğim sız­lıyor.

 

D. Herkesin yüzünden düşen bin parça, sanırım kötü bir şeyler oldu.

 

 

 

9. Tutmak sözcüğü aşağıdaki tümcelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 

Ormanlar kralını büyük bir kafeste tutuyorlar.

 

Verdiği sözü tutmuş, zamanında gelmişti.

 

Üstünü başını hep temiz tutardı.

 

Hafta sonları dedesiyle balık tutar.

 

A. 1             B. 2              C. 3             D. 4

 

 

 

10. Arkadaşınız Murat'ı telefonla aradınız. Te­lefona babası çıktı. İlk sözleriniz ne olur?

 

A. İyi akşamlar, kiminle görüşüyorum?

 

B. Merhabalar, orası neresi acaba?

 

C. İyi günler, Ben Murat'ın arkadaşı Özgür. Kendisiyle görüşebilir miyim?

 

D. Muratların evi mi? Oradaysa verir misiniz?

 

Cevaplar: 1-A  2-A  3-D  4-D  5-A  6-B  7-B  8-C  9-D  10-C