Sözcükte Yapı Konu Testi - 1

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tüm sözcükler isimdir?

 

A) Memurların sorunları yeniden gündeme geldi.

 

B) Suçlular mahkemeye sevk edildi.

 

C)     Köyün sularının lezzeti hoştu.

 

D) Sınıfın kapısı yeni boyanmıştı.

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem hâl eki almış isim vardır?

 

A) Apartmanda oturmak istemiyordu.

 

B) Araba yoldan çıkıp yuvarlandı.

 

C) Kişiliğimden asla ödün vermem.

 

D) Sana bunu daha iyi açıklayım.

 

 

 

3. "Topluluk isimleri de çokluk eki alabilirler." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde top­luluk ismi çokluk eki almıştır?

 

A) Yağmurlar artınca üründen verim alınır.

 

B) Düğün için masalara çiçekler kondu.

 

C) Köyümün dağlarında sürüler otlardı.

 

D) Çocuklar şekerlemelere bayılırlar.

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim hal eki almamıştır?

 

A) Cama yaklaşınca içim ürperdi.

 

B) Kadının elinde kitaplar vardı.

 

C) Suyu bir solukta içti.

 

D) İçeri giren küçücük bir kediydi.

 

 

 

5. Aşağıdaki cüm­lelerden hangisinde bütün isimler yalın haldedir?

 

A) Okulumu çok seviyorum.

 

B) Kitapları hor kullanmayın.

 

C)  Gözleri mavi mavi bakıyor.

 

D) Seni çok özledim.

 

 

 

6. "-ı, - i" hem yapım hem çekim eki olarak görev yapar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ı, -i" eki çekim eki görevindedir?

 

A) Gömleği tel örgülere takılınca yırtıldı.

 

B) Bizim sokakta kazı çalışmasına başlandı.

 

C) İzinsiz yapılan her yapı yıkılmalı.

 

D) Rüzgâr yine batı yönden esiyor.

 

 

 

7. "Yazının başlığından konunun ne olduğu belli oluyordu."

 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcü­ğün aldığı ekler sırasıyla hangi seçe­nekte doğru verilmiştir?

 

A) yapım eki - iyelik eki - tamlayan eki

 

B) iyelik eki - durum eki - çokluk eki

 

C) yapım eki - iyelik eki - durum eki

 

D) durum eki - iyelik eki - yapım eki

 

 

 

8. Oyunlarla geçiriyor zamanını. Evdeki sa­atleri hiçbir şeye değişmiyor. Keyifle har­cıyor bu zamanları.

 

Yukarıdaki parçada hem iyelik hem hal eki almış sözcük aşağıdakilerden han­gisidir?

 

A) zamanları

 

B) zamanını

 

C) saatleri

 

D) evdeki

 

 

 

9. "Aklımızda ekmek kavgası

 

Yüreğimizde yalnızlık acısı

 

Neye yarar yaşamak...

 

Altı çizili sözcükte aşağıdaki eklerin hangileri vardır?

 

A) İyelik eki - hal eki

 

B) Çokluk eki - hal eki

 

C) Hal eki - yapım eki

 

D) Çokluk eki - iyelik eki

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem iyelik hem hal eki al­mıştır?

 

A) Öğretmen, çocukları sıraya soktu.

 

B) Bardağı yere düşürüp kırdı.

 

C) Kitabı elinde ortalarda geziyor.

 

D) Çantasından bir miktar para çıkardı.

 

Cevaplar: 1-C  2-C  3-C  4-D  5-C  6-A  7-C  8-B  9-A  10-D