6.Sınıf Türkçe Sözcük Türleri Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk is­mi kullanılmamıştır?

A)    Hatalı soruya sınıfımız itiraz etmişti.

B)    Takımlarımız başarılı sonuçlar aldılar. 

C)Temizlikçiler sınıfların temizliğini yapıyor. 

D) Bu grup, soruların tamamını çözmüştü.

 

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Niçin kitap okumuyorsunuz? 

B)Sizi, hangi öğretmen çağırdı? 

C) Buraya geldiğimizi kim söyledi?

D)Nasıl bir kitap istiyorsunuz?

3.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

A)    Yıllanmış bir hüzün ruhu kaplar da

B)    Yaprak yaprak yüreğime dökülür

C)    Sararan ümitler her sonbaharda

D)    Yorgun arzuların boynu bükülür

 

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

A)    Kasabanın çocukları oynuyorlar.

B)    Kıvrıla kıvrıla akan dereler vardı. 

C)Bu kuşlar yazın göç edip gelir. 

D) Çocuklar gülerek okula gidiyordu.

 

5.Konsa rüya dolu köşkümün Çiçekli damına serçeler. Renklerle çözülse geceler, Nar bahçelerinde geçse gün.

Dörtlüğün hangi mısrasında belirtisiz isim tamlaması vardır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesi de­ğildir?

AA) Ah o kadrini bilmediğim günler. Korkmadan attığım gül demeti...

BB) Bu akşam yurdumu andırsa bile Ah, orda akşamın bin rengi vardır.

CC)Ah yaralandım diyebilirsiniz

Bütün dikenleri bağışlıyorum. 

D) Ah alan fayda bulamaz

Ah yerde kalmaz.

 

7.İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan sözcüklere "işaret zamirleri" denir.

Aşağıdaki dizelerden hangisinde yukarıdaki açıklamayı doğrulayan bir kullanım vardır?

A)    Ben hiç böylesini görmemiştim.

B)    Vurdun, kanıma girdin itirazım var. 

C)Sımsıcak bir merhaba diyecektim. 

D) Başımı usulca dizine koyacaktım.

 

8.istanbul seninle istanbul Seninle yıllar boyu sevdim baharı, Bir gün uzaklaşsan bu şehirden Ben ağlardım, İstanbul ağlardı.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Şahıs Zamiri            

B) Belgisiz Sıfat

C)Edat                         

D) Bağlaç

 

 

9.Bütün insanları sev; ama ıstırap çekenleri bağrı­na bas.

cümlesindeki fiillerin kipi için aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?

A)      Emir Kipi  

B) Dilek Kipi   

C) istek Kipi    

D) Gereklilik Kipi

 

 

 

10. O dehâ öyle toplamış ki bizi Yedi yüzyıl süren hikâyemizi Dinlemiş ihtiyar çınardan.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çekimli fiil                

B) Sıfat    

C)Zarf                          

D) Ek fiil

 

11. Ben kayıp bir kardeştim

Kar yağarken gülümseyen dünyada, Yalnız bir resmim olsun istedim.

Şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ek fiil                      

B) Bağ - fiil

C)Sıfat-fiil                     

D) Bağlaç

12. "Demet, toplum, orman" isimlerinin ortak özel­liği nedir?

A) Tekil isim

B) Çoğul isim 

C) Topluluk ismi

D) Soyut isim

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sı­fat olarak kullanılmıştır?

A)Yavaş yavaş gözlerimin önünden kayboldu.

B)   Çetin koşa koşa okula vardı.

C)Çocuğunu görünce uzun uzun kokladı.

  D) Asmayı salkım salkım üzüm kaplamış.

 

 

 

14."Yalnız" sözcüğü, hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?

A)O, hep yalnızdı, yine de şikâyet etmezdi.

B)   Yalnız savaştı, sonunda kazandı.

C)   Annem, yalnız insanlara yardım ederdi. 

D)Onu çok aradım yalnız, bulamadım.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı bir sıfat tarafından nitelenen isim tamlaması vardır?

A) Şair, günlerin pembeliği kalmadı, diyor. 

B) Bu yalnızlık türküsü beni ağlattı.

C) Sevginin büyülü bir rengi vardır. 

D) Geleceğe dair umutlar hiç sönmesin.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ile" sözcü­ğü edat görevindedir?

A)  Türkçe ile matematiği çok severim.

B)   Arkadaşı ile iyi geçinemiyor.

C)   Gelmesi ile gitmesi bir oldu.

D)   Bilenler ile bilmeyenler bir olur mu?

 

 

17. "-ki" eki aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)  Bahçedeki çiçekleri sabahleyin suladın mı?

B)    Yarınki maçın biletleri çoktan tükenmiş.

C)  Sizinki de dert mi benim derdimin yanında.

D)    Bütün bunların sebebi çatıdaki farelerdir.

 

 

18. Memleketim derdim, memleketim Dağına, taşına seslenirdim. içime vuran derinliklerden Yankılarda 

adını dinlerdim. Sevdiğim göllerin, vadilerinin

Yukarıdaki dizelerde kaç tane birleşik çekim­li fiil vardır?

A)1              B)2             C)3             D) 4

 

 

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

A)  Akıl yaşta değil baştadır.

B)    Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 

C)  Akıl akıldan üstündür.

D) Akı I kişiye sermayedir.

 

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerden hangisi farklı türdedir?

A)  Olası bir elektrik kaçağına karşı dikkatli olun.

B)   Bu bağlar geçen ayki fırtınada harap oldu.

C)  Yıldızları seyretmek için balkonda yatardık.

D)  Bizim bakkalın yazar kasası yine bozulmuş

2.ARA REKLAM 468x60

1.C

2. C

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. D

9. A

10. D

11.D

12. C

13. D

14. B

15. C

16. B

17. C

18. C

19. B

20. C