türkçe Sözcükte Yapı

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı bakımından farklı bir yüklem vardır?
 A) Sözleriyle kalpleri fethetmişti.
  B) Sevincinden uçarcasına koşuyordu.
  C) Vefasız olanlar dostlarını aramaz.
  D) Çocuğun hırkası suya düşmüş.
 
 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hâl eki almıştır?
A) Elini, yüzünü yıkamadan gelme.
B) Alnı çok yaşlandığını gösteriyordu.
C) Okulu bu yılda büyük başarı gösterdi.
D) Bekledikçe başı dönüyor.
 
3.ağıdaki birleşik isimlerden hangisi isim tamlaması biçiminde yapılmamıştır?
A) Kuşburnu             
B) Aslanağzı
C) Ayçiçeği             
D) Kırıkkale
 
4. "-cik" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklediği sözcüğe "sevgi" anlamı kazandırmış¬tır?
  A) Anneciğim bana hediye almış.
  B) Çocukcağız, bir köşede yatıyordu.
  C) Pencereye küçük bir resimcik yapıştırmış.
  D) Tepeciğe doğru hareket etti.

5."Sınav kâğıdım yazım hatalarıyla dolu olunca dı¬şarı çıktım"
Cümlesinde geçen altı çizili eklerin çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
 A) İyelik eki-iyelik eki-yapım eki
 B) iyelik eki-iyelik eki-iyelik eki
 C) iyelik eki-yapım eki-şahıs eki
  D) iyelik eki-yapım eki-iyelik eki

 
6-da (-de)" eki aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır?
  A) Sahanda yumurta yapmasını söyledim.
  B) Bunu, tatilden geldiğinde tartışmalıyız.
  C) Bize ayda yılda bir uğrar.
  D) Kitapta anlamadığım konular var.
 
7.Ey sevgi dalımda ilk çiçek açan tomurcuk,
I Kanımın akışını yenileştiren damar,
II III
Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar İçime yeni bir fecir gibi dolan çocuk. IV
Dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü farklıdır?
A) I                                 C)III
B) II                                D IV
 

 
8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kahvenin en görünür yerinde oturuyordu.
B)0 zamanlar Asi nehri derya gibiydi.
C)Hoca öldü, okul yıkıldı, öğrenci dağıldı.
D) Aman oğlum, lütfen dışarı çıkma!
 

 
9.    Aşağıdakilerden hangisi yapım eklerinden
değildir?
A) Şahıs ekleri                       
B Mastar ekleri
C) Sıfat-fiil ekleri                    
D Bağ-fiil ekleri
 
 

10. "Hocayı bjjgjşjz varsayalım." I "Bütün konuyu anlatıversin."
II "Zamanım yok, bekleyedursun." III
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin yapısına göre sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Basit-Türemiş-Birleşik
  B) Türemiş-Basit-Birleşik
  C) Türemiş-Birleşik-Basit
  D) Basit-Türemiş-Türemiş

11.    I. Az yaşanmış bir ilkyazla gelir.
  İçimde bir dağ kanatlanır birden
  Çeker pencereme güzelliğini
  Güneş doğar ufukta telli duvaklı
Yukarıdaki dörtlükte kaçıncı dizede birden fazla türemiş sözcük vardır?
A) I                   B II               
C III                  D IV

 
12. "Büyük adam, büyüklüğünü küçük adama davra¬nışlarıyla anlatır."
Yukarıdaki cümlede yapım eki almış kaç söz¬cük vardır?
A) 1         B) 2
C) 3         D) 4

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
  A) Gözleri yine görmüyormuş.
  B) Kıtlık ortalığı kasıp kavurmuş.
  C) OBizden sonra misafirleri gelmiş.
  D) Köyde yine su kavgası oluyor mu?


14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi kurallı birleşik fiildir?
 A) Bana birçok konuda kardeşim yardım etti.
  B) Sizinle okulun önünde görüşebiliriz.
  C) Yanında mutlu olduğumu hissettim.
  D)Öğrenciler gürültü yapınca tepem attı.
 

 
15. Aşağıdaki mısraların hangisinde birleşik sözcük vardır?
 A) Mavi maviydi gökyüzü
  B) Bulutlar beyaz beyazdı.
  C) Boşluğu ve üzüntüsü
  D) İçinde ne garip yazdı...
 

 
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinin yüklemi yapım eki almıştır?
 A) Namluna dayanır, yola dalarsın,
 B) Neredeyse gelecek beklediklerin.
C)Var iki atımlık canı kederin,
D) Kalyonları emrinle yürüttün karalardan
 

17. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir sözcükten türemiştir?
  A) Sıkıntılar acılı lahmacuna benzer
  B) Çizer kadrosu tamamlandı.
C) Okulun en iyi bölümünü kazandı.
D) Çok iyi bir bebek bakıcısıdır.
 

18.    I. Döndüm, dolaştım ben gurbet illeri. Dünyaya çıkmaya yol bulunmuyor.
  Bahçelerde gördüm birçok gülleri
  Sevdiğime benzer bir gül bulamadım.
Numaralandırılmış   mısraların   hangisinde yüklem birleşik fiildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

19. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almış bir sözcüktür?
A) Okuldan
C) Kitapçılık
B) Maltepe'de
D) Kalemler
 
 20. Hangi sözcüğün kökü, sözcük türü bakımın¬dan diğerlerinden farklıdır?
A) Ekinler
B) Havalandı
C) Suladı
D) Hızlıymış