&.Sınıf İsim Ve Fiil Kökü Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

1.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?

A)Sergi 

B)Annem

C)Kirli 

D)Zorluk

 

2.Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+ çekim ekinden oluşmuştur?

A)Akşamüstü 

B)Vatandaş 

C)Durgundu 

D)Seneler

 

3.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A)Koşuyorum 

B)Okuyacağım 

C)Karanlık 

D)Görmüştüm

 

4.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A)Korku 

B)Bakış 

C)Kırılgan 

D)İnsancıl

 

5.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A)benzersiz 

B)gezgin 

C)söyleşi 

D)öykü

 

6.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Yurdumda

B)Çoğalttı 

C)Bakıyorum 

D)Bitmedi

 

7.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir

A)Kayak 

B)Okul

C)Şehir 

D)Saygı

 

8.Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök olarak kullanılabilir?

A)Yapıt

B)Okul

C)Balık

D)Yaşlı

 

9.Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır?

A)Sev-imli 

B)Sus-kun-du 

C)Kalem-lik 

D)Ara-ba-m

 

10.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A)Geliyorum 

B)Eve 

C)Televizyon 

D)Kalemlik

 

 

 

11.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü doğru olarak ayrılmıştır?

A)Çan-ta-y-ı 

B)Es-er-i 

C)Bal-ık 

D)Sev-gi

 

12.“Moraracaksınız” kelimesinin kök ve ekleri hangi seçenekte doğru olarak ayrılmıştır?

A)Kök- yapım eki-çekim eki- çekim eki

B)Kök- yapım eki-yapım eki- çekim eki

C)Kök- çekim eki-yapım eki- çekim eki

D)Kök- çekim eki-yapım eki- yapım eki

 

13.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür

A)Gördüm 

B)Dünyalar 

C)Kitaplık 

D)Gözlükçü

 

14.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?

A)Bu eve bir alıcı çıkmadı.

B)Güne erken başlayan kapıcı işleri erkenden bitirdi.

C)Bu yazarın akıcı bir üslubu var.

D)Yazın boğucu sıcaklar hepimizi etkiledi.

 

15.Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Ev 

B)Uç

C)Para 

D)Yara

 

16.Ağaçların çiçeklenip(1), ekinlerin(2) büyümeye başladığı(3) günlerde köyüne gider, çocukluk günlerini(4) sanki yeniden yaşardı.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır.?

A)1 

B)2 

C)3 

D)4

 

17.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isim kökünden türememiştir?

A)Yağmurlu

B)Güneşli

C)Bulutlu

D)Karlı

 

18.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin köküne "-mek,-mak" eklerinden biri getirilebilir?

A)Mavili 

B)Bilgin

C)Gözlük 

D)Sarışın

 

19.Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Sarardım

B)Çalışmalıyım

C)Başlayacağım

D)Dertleşiyoruz

 

20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A)Sevimli 

B)Sağlık

C)Bilgin

D)Yazı