Paragrafın Yapı Yönü Soruları

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

11) (1) Sinemanın mucizesi insan yüzünün yakın planıdır. (2) Geniş açıya yönelik bu akım, kısmen sinemanın geçirdiği dönüm noktası olan teknolojik değişimlerle açıklanabilir. (3) Bu yüzden sinemanın şimdilerde yakın planlardan kaçması şaşırtıcı. (4) Bunun sebebini anlamakta zorlanıyorum.

Yukarıda numaralarla belirtilmiş cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) 1           B) 2         C) 3          D) 4

 

12) (1) Köpekler daha yabanda yaşarken güçlü koku alma duyuları ile hızları sayesinde avlanıp yaşamını sürdürüyorlardı. (2) Avı, daha iyi yakalamalarını sınırlayan içeri çekemedikleri tırnaklarıdır. (3) Fakat çitalar ve köpekler, tırnaklarını keskin uçlu pençeler durumuna getiremezler. (4) Aslan, kaplan ve leopar gibi yabani tüm kediler çekebildikleri ve istediklerinde ayak kaslarını gererek açabildikleri pençelerini ava batırabilirler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse parçada anlamlı bütünlük sağlanmış olur?

A) 1. ve 2.            B) 2. ve 3.              C) 2, ve 4.               D) 3. ve 4.

 

13) Zaman zaman düşeriz kaygı çukuruna, içimiz yanar, yüreğimiz burkulur, rahatımız kaçar, huzurumuz uçar gider. Ama çukura çakılıp kalmayız. Çukurun devamlı sakinlerinden olmayız. Çukur bir tünele dönüşür…

Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) ve ilelebet orda kalırız.

B) umut ışığı yanar, çıkar gideriz.

C) biz de o tünelde saplanıp kalırız.

D) tünelin de çıkışı yoktur.

 

14) … Röportaja hazırlık sürecinde, sorulacak sorular belirlenir. Bu sorular, belli bir sıraya konur. Soruların konuşma sırasında unutulmaması için bir kağıda not edilmesinde yarar vardır. Röportajda sorular sıralanırken merak edilenler belli bir plan içinde düzenlenir. Bu röportajın planlı bir yazı türü olduğunu gösterir.

Yukarıdaki parçanın giriş cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Röportaj posta ya da mektup yoluyla da gerçekleştirilebilir.

B) Bu tür görsel unsurlar sıkça kullanılır.

C) Röportaj temelde soru cevap yöntemiyle kurgulanan bir yazı türüdür.

D) Muhabirlerin de sıkça başvurduğu bir yöntemdir.

 

15) (1) İnsan ömrü uzadı, yaşam standardı geçmiş yüzyıla göre çok yükseldi. (2) Fakat geçmiş yüzyıllarda bilinmeyen bir kavram, “stres” kavramı günlük yaşantımızda çok kullandığımız kelimelerden biri oldu. (3) Çocuklar bile “stres atmak”tan bahsediyorlar. (4) Modern hayat, yaşam standardını yükseltti; insanlar daha zengin, daha bilgili ama daha rahat değiller. (5) Bu rahatsızlık da insanları birbirinden uzaklaştırdı.

Bu parça açıklanan düşünceler bakımından iki paragrafa ayrılmak istendiğinde, ikinci paragraf hangi numaralı cümle ile başlar?

A)2                 B) 3                   C)4                D) 5

 

16) Tiyatroyu hem hayata benzediği için, hem benzemediği için seviyoruz. Gerçek olanla düş olanın arasında kaldığımız için, doğru ile yalanı birbirine karıştırdığımız için seviyoruz. Çünkü …

Paragrafı, tamamlayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro hem hayatın ta kendisi, hem de sanatçının kurmacasıdır.

B) Tiyatro bize her zaman doğruyu gösterir.

C) Tiyatro gerçek hayatın sahneye yansımasıdır.

D) Tiyatroda kendimizi olaylara yön veren kahramanların yerine koyarız.

 

17) Bazı insanlar, edebiyatın gerçeklerle uğraşmadığını söyleyecek kadar işi ileri götürürler. Edebiyatı boş, yararsız, kuru sözlerden oluşan bir sanat dalı kabul ederler. Oysa edebiyat…

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) toplumu eğitir ve geliştirir.

B) dünyayı ve insanları anlamamızı sağlar.

C) yararsız ve gereksiz bir uğraş alanı değildir.

D) herkesin anlayacağı bir dille yazılmalıdır.

 

18) Demiryoluna yakın bir eve yerleşenler, ilk günlerde ne zaman tren geçse fark eder, gece uykularından uyanır. (I) Ancak bir süre sonra kişi, kendini korumak amacıyla olsa gerek, bu gereksiz uyarıcıya kendini kapatır, tren geçtiğinde fark etmemeye başlar. (II) Bu kişiler telefonun veya kapının zilini duyarlar; algılamadıkları ses yalnızca tren sesidir.(III) Tren sesi örneğinde, organizmanın kendisini gereksiz uyarıcılardan koruması söz konusudur. (IV) Acaba diyorum, benzer şekilde çocuklarımız da evlerimizde, “Ders çalış” türünden bazı uyarıcıları gereksiz kabul edip kendilerini korumak amacıyla algılamamaya mı başlıyor, ne dersiniz?

Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istenirse, ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlamalıdır?

A) I                  B) II                     C) III                D) IV

 

19) I. O, kasabadaki bir tiyatro binasının sahibiydi.

II. Elbette biz de payımızı alırdık.

III. Tiyatro sanatının heyecanını ilk olarak dedemin bir arkadaşına borçluyum.

IV. Gezginci tiyatro kumpanyaları kente uğrayıp oyun vermeye başlayınca, ona da biraz bilet verirler; o da bunları dostlarına dağıtırdı.

Yukarıdaki cümleden anlamlı bir paragraf oluşturduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır?

A) IV – III – I – II                         B) I – IV – III – II

C) III – I – IV – II                         D) III – II – I – IV

 

20) (1) Çocukların televizyon karşısında fazla kalmaları, onların konuşma gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. (2) Şiddet, korku, uygunsuz davranışlar, medyanın olumsuz tesirleri olarak yansımaktadır. (3) Yaşamın ilk yıllarında ise, televizyonun olumsuz tesiri daha farklı olmaktadır. (4) Medyanın çocuklarımız üzerindeki etkisi tartışılmaz. İletişim ve yayın organları çocuklarımızı etkiliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çıkarıldığında, paragrafın anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz?

A) 1                   B) 2                   C) 3                D) 4