6.Sınıf Türkçe Ekler Hazırlık Testi

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 

A) Onun taksicilik yaptığını da bilirim.

 

B) Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor.

 

C) Sen olmadığın vakit çok yalnızım.

 

D) İçindeki tenhalığı kimse anlamamıştı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hiç çekim eki almamıştır?

 

A) Her armağanı tek tek açıp baktı.

 

B) Gözümde tütüyor çocuklarım, dedi.

 

C) Onlar her zaman iyi dostluk kurdular.

 

D) Bu çocuğun başına bir iş mi geldi?

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–me, -ma” eki çekim eki olarak kullanılmamıştır?

 

A) Saklama duygularını kimseden.

 

B) Yüzme öğrenmek istiyorum.

 

C) Çatma çehreni ey nazlı hilâl!

 

D) Sen uyma onlara evladım, dedi.

 

4. “-acak, - ecek” eki cümlelerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?

 

A) Anlayacak ne dediğimi bir gün.

 

B) Koparılacak meyveleri ben topladım.

 

C) Tam izlenecek bir filmdi.

 

D) Yapılacak işlerim var.

 

5. Aşağıdaki altı çizili türemiş sözcüklerden hangisi somut iken soyut bir anlam kazanmıştır?

 

A) Kiralık ev aradıklarını duydum.

 

B) Gençlik dediğin gelip geçiyor.

 

C) Kalemliğimi gören var mı?.

 

D) Dün anahtarlığını kaybetti.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sadece çekim eki almıştır?

 

A) Mapuslarda çürüdü gitti fukara.

 

B) Buraları görmeden gidilmez.

 

C) Çok fazla geciktin.

 

D) Parmağı kesildi, çok kanadı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük vardır?

 

A) Dünyalar güzeli oğlum askere gitti.

 

B) Yürekler acısı bir hali vardı.

 

C) Buralarda otlar biter.

 

D) Onlar gözde insanlar, bu yüzden dikkatli olmalısın.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?

 

A) Yaşını hiç göstermiyordu. 

 

B) Pastanın dilimleri kocamandı.

 

C) Kitabım yeni bitti. 

 

D) Söylenti beni tedirgin etti.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki, yapım eki almış bir sözcüğe eklenmiştir?

 

A) Otobüsteki insanların yüzleri cama yapışmış.

 

B) Bavullarını arabadan alacak.

 

C) Kusursuzluğu bize bağışlayan kim?

 

D) Mutlaka bu dünyayı seyredin.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük yoktur?

 

A) Bu eserin çok fazla okuyucusu var.

 

B) Orada hayat belirtisi olabilir mi?

 

C) Hava çok güzel ama çok fazla nem var.

 

D) Annemsiz tatile gitmem.

 

11. “Siyah elbiseli bayan benim öğretmenim.” cümlesinde altı çizili eklerin görevleri

 

hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

 

A) yapım eki – iyelik eki – yapım eki

 

B) yapım eki – kişi eki – iyelik eki

 

C) çekim eki – iyelik eki – hal eki

 

D) yapım eki – kişi eki – kişi eki

 

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki işlevi bakımından farklıdır?

 

A) Toplu sözleşmeler imzalandı.

 

B) Sevgi her zorluğu aşar.

 

C) Sen yazım kurallarına uymalısın.

 

D) Durak çok kalabalıktı.

 

13. “ Kararlarını ailesi ile paylaşınca her zaman destek görüyor.”

 

cümlesindeki sözcüklerde altı çizili eklerin görevleri hangi seçeneklerde doğru sıralanmıştır?

 

A) İyelik eki – yapım eki – hâl eki

 

B) Kişi eki – yapım eki – ek fiil eki

 

C) Hâl eki – yapım eki – kip eki

 

D) İyelik eki – yapım eki – kip eki

 

14. “Türkçede, ek sıralanışı, kök + yapım eki + çekim eki şeklindedir.”

 

Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

 

A) Gözlüğünü takmadan kitap okuma

 

B) Gece orta şiddette bir deprem oldu.

 

C) O gelince yüzüğünü gizledi.

 

D) Ayaklarının ucuna basa basa tacirin odasına girdi.

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı “–m” eki farklı işlevdedir?

 

A) Kapım herkese açıktır.

 

B) Saçım şimdi güzel oldu.

 

C) İşe arabam bozulunca geç kaldı.

 

D) Her zamankinden erken geldim.

 

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

 

A) Neşeli çehresi birdenbire bozuldu.

 

B) Kapının arkasından bir takım fısıltılar işitmiş.

 

C) Yolculuğunun nasıl geçtiğini çok merak ediyorum.

 

D) Genç kız, delikanlıyı uzaktan uzağa sevmiş.

 

17. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

 

A) Resimde solgun çıkıyorum.

 

B) Heyecanlı bir film izledik.

 

C) Tuzluğu bana da verir misin?

 

D) Ayağına gelen fırsatı tepti.

 

18. “ –in” eki aşağıdaki altı çizili sözcükte farklı işlevde kullanılmıştır?

 

A) Yapılacak bir yığın iş var.

 

B) Abisi tütün tarlasında çalışıyormuş.

 

C) Size buraya gelin, diyorum.

 

D) Gelin arabasını çok güzel süslemişler.

 

19. “–in” eki aşağıdakilerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?

 

A) Vaktimizin çoğu temizlikle geçiyor.

 

B) Dişlerin bakımsızlıktan sararmış.

 

C) Sizin evi birileri soruyordu.

 

D) Köye ekinleri biçmeye gidecek.

 

20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

 

A) Söylediklerinden dolayı sana dargın.

 

B) Çocuğa neredeyse araba çarpıyordu.

 

C) Sana doya doya sarılmak istiyorum.

 

D) Buraya ne zaman geleceksiniz?