6.Sınıf Türkçe Dersi Benzetme Konusu Testi

ağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur? 

A)Eylül, gözyaşıdır kirpiklerimde biriken. 

B)Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi. 

C)Kulaklarım komşuların ayak sesinde. 

D)Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? 

A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum. 

B) Dişleri inci gibi beyazdı. 

C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar. 

D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 

A)Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı. 

B)İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı. 

C)Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı. 

D)Havanın ayazını içime çektim.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? 

A)Düşünce goncadır, dil tomurcuk. 

B)Bacak kadar çocukla çekişmiş 

C)Sonuncu olduğuna çok üzülüyordu. 

D)Pelinsu cin gibi bir öğrenciydi.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme vardır? 

A)Onun gibi birini ilk defa görüyorum. 

B)Bu sınıf diğer sınıftan daha başarılı. 

C)Sen de Mehmet gibi çalışmalısın. 

D)Elindeki taş hamur gibi ezilmişti.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme kullanılmıştır? 

A)Yemyeşil doğa içimi güldürüyor. 

B)Kadın içli içli ağlıyordu. 

C)Melek annem her şeyi düşünür. 

D)Kara gözlü çocuk çok tatlıydı.

SEÇ    A      B      C      D  

Güzel şeyler hep böyle sürüp gitmez. Kimi zamanlar dünya başına yıkılır insanın. Yaşanmayan, sadece nefes alınıp verilen günlerdir bu günler. Cahit Sıtkı’nın dediği gibi, bu zamanlarda “Hiçbir şey insanı sarsmaz, kandıramaz.” 

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? 

A)Tanımlama 

B)Tanık gösterme 

C)Benzetme 

D)Karşılaştırma

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerden hangisi tam bir benzetme olması için gereken unsurlardan değildir? 

A)Benzetme edatı 

B)Benzeyen 

C)Benzetme yönü 

D)Kişileştirme

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 

A)Onun izinden gidersen doğruyu bulursun. 

B)Sınıftan güzel sesler gelmiyordu. 

C)Elma yanaklarıyla çok güzel görünüyordu. 

D)Körpecik kuzu, annesini arıyordu.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yoktur? 

A)Ben bir erik ağacıyım şimdi

Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz 

B) Yorgun da olsam ayaktayım

Umutlar ölmemiş bir kelebek 

C) Erken çiçek açtı yine

Bahçedeki badem ağaçları 

D) Güçlü olmak ustalık ister

Dil, yiğit elindeki kılıç gibidir.

SEÇ    A      B      C      D  

Bir sözcüğün köküne mastar eki getirilebiliyorsa bu sözcük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A)Bu sözcük yapım eki almıştır. 

B)Bu sözcük çekim eki almıştır. 

C)Bu sözcük fiildir. 

D)Bu sözcük bileşik sözcüktür.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? 

A)soruya 

B)kapıcıdan 

C)çiçekliği 

D)korkusuz

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? 

A)Kitaplığım 

B)Saygısızlık 

C)Yazdırdılar 

D)Oturanlar

SEÇ    A      B      C      D  

Benim doğduğum köylerde

Buğday tarlaları yoktu

Dağıt saçlarını bebek

Savur biraz

Dörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı? 

A)Köy-şehir 

B)Buğday-saç 

C)tarla –saç 

D)Başak-saç

SEÇ    A      B      C      D  

Havuzun beri ucunda mendil gibi yelkenleri, kalemi andıran ince uzunca kürekleri ve içinde bonmarşe oyuncağına benzeyen adamlarıyla yarım metrelik kadırga…” cümlesindeki benzetmelerle ilgili hangisi yanlıştır? 

A)Yelkenler mendile benzetilmiş.. 

B)Kürekler kaleme benzetilmiş. 

C)Adamlar bonmarşe oyuncağına benzetilmiş. 

D)Kadırga metreye benzetilmiş.

SEÇ    A      B      C      D  

“Yalnızlık bir yağmura benzer

Yükselir akşamlara denizlerden;

Uzak, ıssız ovalardan eser,

Akar gider göklere, her zaman göklerdedir.”

Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Benzetme sanatı vardır. 

B)Tam kafiye vardır. 

C)Serbest ölçüyle yazılmış bir şiirdir. 

D)Epik şiirdir.

SEÇ    A      B      C      D  

“Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir? 

A)Karanlık – Usturaya 

B)Şimşek - Usturaya 

C)Ustura – Şimşeğe 

D)Hava – Usturaya

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört öğesi de olan bir benzetme (teşbih) kullanılmıştır? 

A)Al bir ata binmişti al. 

B)Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. 

C)Ve şehir , kör bir insan gibi kaldı . 

D)Fakir damalarda gezinir ay ışığı.

SEÇ    A      B      C      D  

“Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır? 

A)Ekmek teknesinin yanışını seyretmek zorunda kaldı. 

B)Ömer Seyfettin’i okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti. 

C)Okulun duvarları bu yıl ikinci kez boyandı. 

D)Bu konulara daha dikkatli çalışmalısın.

SEÇ    A      B      C      D  

Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır? 

A)Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi. 

B)Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız. 

C)Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 

D)Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.

SEÇ    A      B      C      D