6. Sınıf Türkçe Benzetme (Cümle ve Paragrafta) Konu Testi

BENZETME (CÜMLE VE PARAGRAFTA) KONU TESTİ

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme göze çarpmaktadır?

 

A) Sivas yollarında geceleri

B) Katar katar kağnılar gider

C) Bir rüzgar eser ki bıçak gibi

D) El ayak şişer

 

2. Hangisinde benzetmeye başvurulmamıştır?

 

A) Şehre gelince kabak çiçeği gibi açıldı.

B) Şu sıralar burnundan soluyor.

C) Bu işi tereyağından kıl çekercesine halletti.

D) Ortalık suyu çekilmiş değirmene döndü

 

3. 'Gözleri iri iri, küçücük bir melek, uzaktan beni süzüyordu.''

Bu cümledeki benzetmede ''benzetme yönü'' aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) sevimlilik

B) kurnazlık

C) dikkatlilik

D) meraklılık

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme söz konusudur?

 

A) Lunapark o denli renkliydi ki dolaştıkça rahatladım.

B) Öfke fırtına gibidir, kontrol edilmezse her şeyi yıkar.

C) Kendimi acılara hayatımı incitmeden alıştırıyorum.

D) Arkadaşlık, kara günlerde su üstüne çıkar.

 

5. 'Deli dolu akan nehirler gibi duygularım...'' cümlesindeki benzetme yönü, hangi açıdan dile getirilmiştir?

 

A) parlaklık

B) sıcaklık

C) karamsarlık

D) coşkunluk

 

6. 'Yalnızlık, insanın kendine yazdığı mektuptur.'' cümlesindeki söz sanatının benzeri, aşağıdaki dörtlüğün hangi dizesinde vardır?

 

A) Kitap hiç solmayacak bitki

B) Okudukça genişler ufkumuz

C) Ruhumuza uzanır bilginin elleri

D) Öğrendikçe azalır korkumuz

 

7. 'Yaşamımızdaki her zorluk, bize zaman zaman armağanlar sunan bir öğretmen gibidir.'' cümlesindeki benzetmede, ''benzeyen'' aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) armağan

B) öğretmen

C) yaşam

D) zorluk

 

8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, ''kişileştirme'' yapılmadan bir benzetmeye baş vurulmuştur?

 

A) Gökyüzü ağlıyordu.

B) Çocuk, doldurulacak bir kap değil, ısıtılacak bir ocaktır.

C) Yorgun ağaçlar geçmişi anlatıyordu.

D) Bulutların söylediği şarkılarla büyüdü yıldızlar.

 

9. 'Davranışlar, insanın kendini seyrettiği bir aynadır.'' özdeyişindeki benzetmede, davranış, insanın hangi özelliğini yansıtmaktadır?

 

A) dış görünüşünü

B) kişiliğini

C) gücünü

D) sessizliğini

 

10. 'Ayağını yorganına göre uzat'' atasözünün anlatmak istediğini düşündüğümüzde, ''ayak'' sözcüğü neye benzetilmiş olabilir?

 

A) tasarruf

B) eğlence

C) harcama

D) kazanç

TEST 2

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ''gibi'' sözcüğü, benzetme edatı olarak kullanılmıştır?

 

A) O da, senin gibi çok akıllı.

B) Saat üç gibi uğrarım.

C) Tembellik yapmak gibisi var mı?

D) Dünya da bir elma gibi, zarar vermek isteyenler orasından, burasından kemiriyorlar.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde ''kadar'' sözcüğü, ''benzetme'' yapmak amacıyla kullanılmıştır?

 

A) Cennet kadar güzel bir yer burası.

B) Boyu kadar çocukları var.

C) Sen gelinceye kadar toplantı dağılır.

D) Bu kadar titizlik neyin nesi?

 

3. 'Ana dediğin bir ulu çınar. Çocuk dediğin de serçe yavrusu. Sığınacak bir kucak aradığında atıverir kendini oraya.''

Bu metinle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Benzetmeler, ''benzetme edatı'' kullanılarak yapılmıştır.

B) Ana, ulu bir çınara benzetilmiştir.

C) Çocuk, bir serçe yavrusuna benzetilmiştir.

D) Metnin son cümlesinde ''benzetme'' yoktur.

 

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ''benzetme yönü'' yanlış verilmiştir?

 

A) Ağzı, bir mağarayı andırıyordu (büyüklük)

B) Dişleriyse bir testereyi.. (güzellik)

C) Aslında, tilki gibi bir adamdı o. (kurnazlık)

D) Avını yakaladığında da, parça parça etmekten çekinmeyen bir şahin gibiydi (acımasızlık)

 

5. 'Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda.'' cümlesindeki benzetmeyle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) Saçlar, altına benzetilmiştir.

B) 'Altın'' sözcüğü, saç renginin sarı olduğunu anlatmaktadır.

C) Saçlar, rüzgara benzetilmiştir.

D) Saçların dalgalanması, saçların rüzgarda savrulması anlamındadır.

 

6. 'İzmir yöresinde çıkan yangınlarda ormanlarımız, saçları dökülmüş yaşlı adamlara döndü. Birer canavara benzeyen meçhul kişiler, geleceğimizi çaldılar. Ülke ekonomimiz büyük zarar gördü.

Ormanlarımızın renkli orkestrası kuşlar ve böcekler sustu. Tüm bunları önlemek için kafaların içini uygarlaştırmak gerekiyor öncelikle.''

Paragraftaki benzetmelerle ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

A) Paragrafta iki benzetme göze çarpmaktadır.

B) Yangını çıkaran kişiler birer canavara benzetilmiştir.

C) Yaşlı adamlar, ormana benzetilmiştir.

D) Ormanları yakanları bu eylemlerinden vazgeçirmek, onları eğitmekle değil, onlara ağır cezalar uygulamakla mümkündür.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''gibi'' sözcüğü, benzetme yapmak amacıyla kullanılmıştır?

 

A) Sanki beni tanıyor gibi.

B) Sabah gibi sana uğrarım.

C) Ben onun gibileri cebimden çıkartırım.

D) Gözleri bir deniz gibi, baktıkça içinde boğulacağımı sandım.

 

8. 'Onun...........gibi bakışları var. Baktıkça bir kötülük düşündüğünü anlıyorum.''

İki cümle arasında anlamlı bir bütünlük olabilmesi için, ilk cümledeki benzetmeyi aşağıdaki sözcüklerden hangisini kullanarak oluşturmalıyız?

 

A) kuzu

B) güvercin

C) ceylan

D) yılan

 

9. Aşağıdaki benzetmelerden hangisinde ''benzetme edatı'' yoktur?

 

A) Bizim sokak panayır alanı gibi pek neşeli.

B) Bahçemiz gelin odası gibi çok güzel.

C) Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne?

D) Gâh eserim yeller gibi.

 

10. 'Şu çocuk dut yemiş bülbüle benziyor.'' cümlesindeki benzetmede ''benzetme yönü'' olarak çocuğun hangi özelliği vurgulanmıştır?

 

A) konuşmamazlığı

B) sevimsizliği

C) tembelliği

D) vurdumduymazlığı