6. Sınıf Türkçe Deyim ve Atasözleri Konu Testi

DEYİM VE ATASÖZLERİ KONU TESTİ - 1

1. 'Kardeşime nazar değmiş.'' cümlesinde kullanılan deyimin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Göze gelmek

B) Gözden çıkmak

C) Göze girmek

D) Gözden düşmek

 

2. Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür?

 

A) Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.

B) Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

C) Gerçek arkadaş sağlık gibidir,değeri yok olunca anlaşılır.

D) Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ''Ateşle oynamak'' deyiminin karşılığıdır?

 

A) Ateşi yakmak

B) Çok tehlikeli işlere karışmak

C) Bir olayı abartmak

D) Ateşin derecesini arttırmak

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ''atasözleri'' için doğru değildir?

 

A) Kimin tarafından ve ne zaman söylendiği belli değildir.

B) Atalarımızın deneyimlerinin sonucunda oluşan sözlerdir.

C) Toplumun ortak malı değildir.

D) Az sözle çok anlam ifade eden sözlerdir.

 

5. Hangi cümlede deyim yoktur?

 

A) Yaptıklarıyla dile düştü.

B) Annem kimseye dil uzatmaz.

C) Bahçedeki çiçekler bile dile gelmiş.

D) Hastalanınca dedemin dili kızarmış.

 

6. 'Kardeşim veli toplantısından sonra mum gibi oldu.'' cümlesindeki mum gibi olmak söz grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) deyim

B) atasözü

C) argo

D) terim

 

7. 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.'' atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) yakınlık

B) deneyim

C) tekrar

D) eşitlik

 

8. 'Yaşanılanları duyunca tepem attı.'' cümlesinde yer alan ''tepem attı/tepesi atmak''deyiminin anlamını aşağıdakilerden hangisi karşılar?

 

A) Çok üzüldüm.

B) Çok sinirlendim.

C) Çok düşündüm.

D) Çok kararlıyım.

 

9. 'El'' kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim olarak kullanılmamıştır?

 

A) Kardeşim ele avuca sığmıyor.

B) Konuyu yeni baştan ele aldık.

C) Dünden beri elim acıyor.

D) Yaptığı işi yeniden elden geçirmesini söyledik.

 

10. 'İç'' kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka bir sözcük ile öbekleşerek deyimleşmemiştir?

 

A) Kazayı görünce içim cız etti.

B) Senin gibi içten pazarlıklı adamlarla iş yapmam ben.

C) Sabahtan beri açtı, içi kazınıyor ama belli etmemeye çalışıyordu.

D) İnsan içindeki sevinçleri paylaşmak ister.

 

TEST - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi “kızgınlık” anlamı veren deyimdir?

 

A) Burnundan solumak

B) İçi cız etmek

C) Etekleri zil çalmak

D) Habbeyi kubbe yapmak

 

2. Karşısındakinin konuşmasını dikkatle dinledi, fırsatı yakalayınca da taşı gediğine koydu.” cümlesinde yer alan ''taşı gediğine koydu'' ifadesinin anlamı nedir?

 

A) Konuşmaya hazır hale gelmek

B) En uygun sözü söylemek

C) Karşısındakini kırmak

D) İyice düşünmek

 

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi '' birey eline geçen fırsatları değerlendirmeli'' anlamını vermektedir?

 

A) Geç olsun ama güç olmasın.

B) Su akarken testiyi doldurmalı.

C) Gençlikte kazan, kocalıkta ye.

D) Tok açın halinden anlamaz.

 

4. 'İnsan ne kadar dikkatli,özenli olursa oldun yine de yanılabilir.'' cümlesinin içerdiği yargıyı aşağıdaki hangi atasözü açıklar?

 

A) İki dinle bir söyle.

B) Kul kusursuz olmaz.

C) Kul sıkışmayınca hızır yetişmez.

D) Lodosun gözü yaşlı olur.

 

5. 'Dün akşam arkadaşımın yanında büyük bir pot kırdım.'' cümlesinde yer alan ''pot kırmak'' deyiminin açıklaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 

A) Bir eşyayı kırmak.

B) Bilinçli olarak anlatmak.

C) İstemeden söylenmemesi gereken sakıncalı bir söz söylemek.

D) Yalan söylemek

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ''insan yedisinde ne ise yetmişinde de o olur'' atasözünün anlamını içerir?

 

A) Mum dibine ışık vermez.

B) Altın eli biçak kesmez

C) Can çıkmadan huy çıkmaz.

D) Gezen ayağa taş değer.

 

7. 'Ona verilen tüm öğütleri kulak ardı ediyordu.'' cümlesinde yer alan ''kulak ardı etmek'' deyiminin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A) Onun söylediklerine kulak asmıyorsun.

B) Öğretmenimin söylediklerine kulak kesildim.

C) Konuşulanlara şöyle bir kulak kabarttım.

D) Kulaktan dolma bilgiler insanları yanıltır.

 

8. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamı yanlış verilmiştir?

 

A) Eli sıkı:Cimri

B) Burnundan solumak: Çok öfkelenmek

C) Ağzı kulaklarına varmak: Sevinmek

D) Eli maşalı:Herkesle iyi geçinen

 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinde ''beğeni'' anlamı yoktur?

 

A) Meltem olumlu davranışlarıyla annesinin gözüne girdi.

B) Annem herşeyi alttan alır.

C) Bundan sonra baş tacımsın.

D) Ayşe'nin düzenli çalışmasını, babası takdir ediyor.

 

10. 'Ağzını bıçak açmamak'' deyimi hangi anlamı verir?

 

A) Sabırlı olmak

B) Mutlu olmak

C) Dili olmamak

D) Üzüntülü olmak