6. Sınıf Türkçe Eş sesli, Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

EŞ SESLİ , EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİMELER KONU TESTİ - 1

1. “Yazdığın öyküyü çok beğenmişler” Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “tutmak” sözcüğü bu tümcedeki “beğenmek sözcüğüyle aynı anlamda kullanılmıştır?

 

A) Verdiğim sözü her zaman tutmaya çalışırım.

B) Tuttuğum takım yenildiğinde üzüldüm.

C) Bu işin bir ucundan den de tutarsan daha çabuk biter.

D) Bu filmi seyirciler çok tutacaklar.

 

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir sözcük değildir?

 

A) el

B) saz

C) dağ

D) dil

 

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 

A) Yalan yanlış sözlerle arkadaşlarını ikna etmeye çalışıyor.

B) Öğretmen sınıfa girince ses seda kesildi.

C) Düğünde eş dost bir araya geldi.

D) Sağlığınızı sıhhatinizi koruyunuz

 

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt(karşıt ) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

 

A) Yeni arkadaşlar bulunca eski arkadaşlarını unuttu.

B) Merdivenleri inip çıkmaktan yorgun düştü.

C) Evimiz var, arabamız yok

D) Derslerine çalışıyordu ama bir türlü başarılı olamıyordu.

 

5. “ Dolu “ sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde “boş yer kalmamak “anlamında kullanılmıştır?

 

A) Annesinden sevgi dolu bir mektup aldı

B) Çarşambaya kadar bütün uçaklar dolu.

C) Kalem kutusu kalemle dolu yine de kalem istiyor

D) Bugün doluyum, size gelemem

 

6. “ Ahmet henüz eve gelmedi.” Bu tümcedeki “ henüz” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A) Aradığın kitabı bu kitapçıda belki bulursun.

B) Onunla ilgili düşüncelerini şimdi söylemelisin.

C) Okula daha kimse gelmemiş

D) Birazdan bende size katılırım

 

7. 1. Yarışmacı tüm soruların cevaplarını bildi.

2. Bu işi senden iyi yapacak birini bilmiyorum.

3. Sınıfta matematiği onun kadar iyi bilen yok.

4. Sorduğum bu soruyu da bilirsen sana aferin.

“ Bilmek” sözcüğü yukarıdaki tümcelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

 

A) 1. ve 4.

B) 1. ve 3.

C) 2. ve 3.

D) 2. ve 4.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

 

A) Bu yaptıklarına gülmek değil ağlamak gerek.

B) Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür.

C) Köye gelmişken eşi dostu ziyaret edelim.

D) Bir şeyi yapmak zor, yıkmak kolaydır.

 

9. “Ön” kelimesi hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?

 

A) Bahçenin ön tarafını iyi bellemişsiniz

B) Her fırsatta sen ön plana çıkarsın

C) Önümüz yaz endişeye gerek yok

D) Sıkıştığında hep hastalığını öne sürüyorsun

 

10. ‘‘Aşağı – yukarı’’ sözcükleri arasındaki ilişkinin zıddı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A) Güzel - çirkin

B) Sevinçli - üzüntülü

C) Islak - yaş

D) Ağlamak – gülmek

 

TEST - 2

1. Hangi kelime eş sesli bir kelimedir?

 

A) Baş

B) Göl

C) Cam

D) İpek

 

2. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?

 

A) iri-büyük

B) güçlü-kuvvetli

C) ak-beyaz

D) şişman-zayıf

 

3. 'Buralarda ocak ayında gül bulunmaz.'' cümlesinde eş sesli sözcükler, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) ayında-bulunmaz

B) buralarda-bulunmaz

C) ocak-burada

D) ocak-gül

 

4. “ Ev – oda” sözcüklerindekine benzer bir anlam ilişkisi,aşağıdaki sözcüklerin hangileri arasında vardır?

 

A) Demirci – demir

B) Okul – öğretmen

C) Gemi - kamara

D) Fırıncı – ekmek

 

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

 

A) yurt

B) bol

C) sinek

D) süre

 

6. Aşağıdakilerden hangisinin eşseslisi yoktur?

 

A) Kır

B) Dağ

C) Saz

D) Koru