6. Sınıf Türkçe İsimler (Özel, Cins, Somut, Soyut, vs.) Konu Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

İSİMLER (ÖZE, CİNS, SOMUT, SOYUT, vs.) TEST - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmıştır?

A) bu işte bana yardımcı oldu.

B) üzüntümü paylaşacak birisini aradım.

C) bahadır, bütün arkadaşlarını çağırmış.

D) dostlarımla iyi bir gün geçirdim.

 

2. Arılar, çiçekten çiçeğe gezip duruyordu. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

 

A) cins isim

B) çoğul isim

C) özel isim

D) somut isim

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde ''tekil ve çoğul isim'' bir arada kullanılmıştır?

 

A) masa saatimin pili bitmiş.

B) ödevimi kısa zamanda bitirdim.

C) bugün de bol soru çözdüm.

D) ders notlarımı evde unutmuşum.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim, özel isim olarak kullanılmıştır?

 

A) Hediyesini, ona ben vereceğim.

B) Gül, güzel bir öykü yazmış.

C) Ali, çantasını okulda unutmuş.

D) Sınıfında sevilen bir öğrenciydi.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde özel isim olmuş bir cins isim vardır?

 

A) Demir, sınıfın en yakışıklısıydı.

B) Yağmur, sabahın erken saatlerinde yağdı.

C) Pamuk, önemli bir tarım ürünüdür.

D) Tayfun, yöreye ciddi maddi hasar verdi.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ''soyut, tekil, cins'' isimdir?

 

A) Tepe

B) Elektrik

C) Işık

D) Korku

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde isme gelen küçültme eki, cümleye acıma anlamı katmıştır?

 

A) Kedicik saatlerdir ağaçta mahsur kaldı.

B) Çocuk, anneciğine özlemle sarıldı.

C) Yeni doğan kardeşinin elleri minicikti.

D) Sınav kitapçıkları bir bir kontrol edildi.

 

8. 'Hakan ve arkadaşları her hafta bir araya gelir.'' cümlesinde isim görevinde olan kelimeler hangisidir?

 

A) Hakan, ve, her, araya

B) Arkadaşları,bir, geliyor, hafta

C) Hakan, arkadaşları, hafta, araya

D) Hakan, arkadaşları, ve, geliyor

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde özel isim kullanılmıştır?

 

A) Özel doktorumuz babamla ilgilenir.

B) İstanbul, yine kış şartlarına yenik düştü.

C) Komşusuna yemeğe gitmedi.

D) Pazartesi, haftanın ilk iş günüdür.

 

10. Bazı kelimeler küçültme ekini aldığı şekliyle kalıcı bir isim olur. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

 

A) Bademcik ameliyatı başarılı geçmiş.

B) Eve geldiğimde içerisi sımsıcaktı.

C) Elli liracıkla haftayı çıkaramaz.

D) Kağıt parçacıklarını bir araya getirdi.

TEST - 2

1. '-lık'' ekini alan sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir sözcüğü soyut yapmıştır?

 

A) Telefona yeni bir kulaklık aldım.

B) Sana bakınca çocukluk günlerimi özlüyorum.

C) Çok güzel kalemlik satıyorlar.

D) Az sonra ağaçlık bir yola geleceğiz.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''okul'' sözcüğü bir topluluğu ifade edecek şekilde kullanılmıştır?

 

A) Yaz tatilinde okulda tamirat yapılacak.

B) Evimiz, okula yakın bir yerde.

C) Müdür, bütün okulu tiyatro izlemeye götürecek.

D) Okulların açılmasına kantinciler sevindi.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?

 

A) Takım

B) Halk

C) Ekip

D) Dost

 

4. 'Ağaçlar'' isminin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A) Topluluk, cins, somut

B) Çoğul, cins, somut

C) Topluluk, özel, soyut

D) Çoğul, cins, soyut

 

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut bir isimdir?

 

A) Hava

B) Karton

C) Fikir

D) Elbise

 

6. 'Meclis'' sözcüğü aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde bir topluluğu ifade edecek şekilde kullanılmıştır?

 

A) Meclis, başkentimiz Ankara'dadır.

B) Meclis, bu yasayı şu sıralar tartışıyor.

C) Meclis, büyük bir bahçenin içinde yapılmış.

D) Meclis binası dışarıdan çok görkemli görünüyor.

 

7. Rasim, masanın üstündeki kartonları çocuğa verdi. Yukarıdaki cümlede kullanılmayan isim türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Özel isim

B) Soyut isim

C) Somut isim

D) Cins isim

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cins isim, özel isim olarak kullanılmıştır?

 

A) Kayadan kopan parçalar yola geliyordu.

B) Ahmet, bizi kapıda karşıladı.

C) Sevgi, bütün işlerini titizlikle yapar.

D) Gün ışığından yararlanmak gerekir.

 

9. Aşağıdaki isimlerden hangisi ''cins, çoğul, soyut'' bir isimdir?

 

A) Hava

B) Yıldızlar

C) Bilgiler

D) fikir

 

10. Karlı günlerde odun isteriz. Tümcesinde kaç tane isim vardır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1