6. Sınıf Türkçe İsim ve Fiil Kökleri Konu Testi

Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları ve Testler

İSİM VE FİİL KÖKLERİ KONU TESTİ - 1

1. Sen, biraz tereddüt 

Biraz umut ve gurur 

Acılara gülen bir zakkum çiçeğisin

 

Bu dizelerde kökü eylem olan kaç sözcük vardır?

 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ad (isim) dir?

 

A) düşünce

B) batı

C) soru

D) sürgün

 

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad kökünden türemiştir?

 

A) Bilgili

B) Umut

C) Sanatçı

D) Doğu

 

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem kökünden türemiştir?

 

A) Bekçi

B) Eklemek

C) Kiraladık

D) Korkunç

 

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) Susuzluk

B) Dize

C) Yerleşti

D) Taşlıyordu

 

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) Unutkan

B) Çalışkan

C) Kaygan

D) Başkan

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) Araba kimseye görünmeden uzaklaştı.

B) Kaza yapan gemi su alıyordu.

C) Önceki eserler araştırılarak yeni bir eser oluşturuldu.

D) Çaylar dağıtılınca sohbet iyice ısındı.

 

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü addır?

 

A) Uğradık

B) Cevapladım

C) Uçmaktaydı

D) İstemişiz

 

9. O zaman başından aşkındı derdi

Mermeri oyardı, taşı delerdi.

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi 

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi

 

Yukarıdaki dizelerde eylem kökünden türemiş kaç sözcük vardır?

 

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

 

10. Sevgi yaşamdaki en büyük güzelliktir. 

 

Bu cümlede eylem kökünden türemiş kaç sözcük vardır?

 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

 

TEST - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) insanlık

B) güzel

C) karlı

D) kömürcü

 

2. Hangi seçenekteki sözcükler, yapıları bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) çiçekler,kuşlar,ovalar

B) elek,silgi,dize

C) okullu,çiçekçi,dördüncü

D) sevinç,uslu,bilge

 

3.Soru

A) 

B) 

C) 

D) 

soru

4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A) kaçak

B) yazı

C) bıçak

D) yüzücü

 

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?

 

A) yangın

B) saygı

C) suçlu

D) görgü

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sesteş bir kök değildir?

 

A) yüz

B) soy

C) yaz

D) dur

 

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü fiildir?

 

A) kırılmak

B) iyileşmek

C) kararmak

D) sözleşmek

 

8. Aşağıdakilerin hangisi ortak kök (hem isim hem fiil kökü ) değildir?

 

A) güreş

B) koş

C) düş

D) barış

 

9. 'Neden böyle düşman görünürsünüz/ Yıllar yılı dost bildiğim aynalar'' dizerinde sözcüklerin kaçının kökü fiildir?

 

A) 3

B) 4

C) 2

D) 5

 

10. Ailesinin ve öğretmenlerinin tüm uyarılarına rağmen............ 

Bu cümle aşağıdaki yargılardan yüklemi isim olan hangi ifadeyle tamamlanabilir?

 

 

 

A) ….onları dinlemedi.

B) ….çalışmadı

C) ….bahaneleri anlamsızdı.

D) ?.kendi bildigini yaptı.