Peygamberlerin İsimleri

Kur’an-ı Kerîmde adı geçen peygamberlerin isimleri sırasıyla şunlardır: 1. Hz. Adem (a.s) 2. Hz. Idris (a.s) 3. Hz. Nuh (a.s.) 4. Hz. Hûd (a.s) 5. Hz. Salih (a.s) 6. Hz. Ibrahim (a.s) 7. Hz. Ismail (a.s) 8. Hz. Lût (a.s) 9. Hz. Ishak (a.s) 10. Hz. Yakûb (a.s) 11. Hz. Yusuf (a.s) 12. Hz. Eyyûb (a.s) 13. Hz. şuayb (a.s) 14. Hz. Musa (a.s) 15. Hz. Harun (a.s) 16. Hz. Davut (a.s) 17. Hz. Süleyman (a.s) 18. Hz. Zülkifl (a.s) 19. Hz. İlyas (a.s) 20. Hz. El- Yesâ (a.s) 21. Hz. Yunus (a.s) 22. Hz. Zekeriya (a.s) 23. Hz. Yahya (a.s) 24. Hz. Isa (a.s) 25. Hz. Muhammet (s.a.v) Bunlardan başka Kur’an-ı Kerîmde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bilgi mevcut olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır: - Üzeyir - Lokman - Zü’lkarneyn