7.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hacc'ın Sünnetleri

HACC'IN SÜNNETLERİ

 

- Kudûm tavafı yapmak,

- Erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt'ında yapılır), 

- Safa ile Merve arasında sa'y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, 

- Bayram gecelerinde Mina'da yatmak, 

- Arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a gitmek,

- Müzdelife'den Mina'ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, 

- Müzdelife'de gecelemek ve cemreler arasında (şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir. Bahrû'r Raik'te de böyledir" hükmü kayıtlıdır. (Feteva-yı Hindiyye)