Emaneti Korumak Hakkında Neler Biliyorsunuz

Emaneti Korumak

Emanet, korunmak için birine bırakılan herhangi bir şey anlamına gelir. Bir kimseye bir şey emanet etmek, ona güvendiğimizi gösterir. Her ne şekilde olursa olsun bize emanet edileni korumamız gerekir.

Birinin korumamız için bize verdiği para, eşya emanettir. Emanet, yalnızca maddî şeylerle ilgili değildir. Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz, sorumlu olduğumuz kimseler de bize emanettir.

Emaneti gözetmek insanların doğruluğunu ve dürüstlüğünü gösterir. Toplumda, insan-ların birbirlerine güvenmelerini sağlar. Emanete hıyanet etmek ise güven duygusunun kaybolması sonucunu doğurur.

Dinimiz, emaneti gözetmemizi öğütlemiştir. Allah şöyle buyurur: “İnananlar, emanetlerini ve verdikleri sözleri yerine getirirler.” (23/Mü’minûn suresi, 8)

Allah’ın öğütleri ve sakınmamızı istedikleri de emanettir. Allah şöyle buyurur: “Ey inananlar! Allah’a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra size emanet edilen şeylere hainlik etmiş olursunuz.” (8/ Enfâl suresi, 27)