Meleklere İnanmak

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Allah’a, O’nun Resulü Hz. Muhammed’e ve ona gönderilenlere inananlar iman şartlarından olan meleklere de inanmakla yükümlüdürler. Melekler, nurlu, latif ve gözle görülmeyen cisimlerdir. Allahu Taala, melekleri, kendisine ibadet etmek, verdiği görevleri noksansız yapmakla vazifelendirmiştir.

 

Melekler asla Hakk’a isyan etmezler, Hakk’ın buyruğundan hiç bir suretle çıkmazlar. Yemez ve içmez olan bu yüksek alemin tertemiz yaratıkları aynı zamanda uyumazlar. Onlarda erkeklik, dişilik özellikleri de mevcut değildir. Meleklerin niteliği de, niceliği de bilgimizin sınırları dışında kalmaktadır. Biz ancak Kur’an-ı Kerim ve hadislerde belirtilen ölçüde bu konuda konuşma hakkına sahibiz.

 

Melekler Allah ile insanlar arasında bazı bakımlardan görevlendirilmişlerdir. İyi işler yaptıkları için de kutsal sayılırlar. Cinler ve periler de göze görünmeyen ve var olan yaratıklar oldukları halde, bunlar kutsal sayılmazlar. Şeytanlar, cinler türünden iman etmeyen ve kötülük telkin eden yaratıklardır. Bunların başı durumunda olan iblis – Allah müstahakkını versin – Hz. Adem babamız yaratılıp cennette huzur içinde yaşarken ona musallat olmuş, onu baştan çıkarmış ve yeryüzüne sürgün edilmemize sebep olmuştur.

 

Melekler de görevlerine nisbetle derecelere ayrılmışlardır. En büyükleri başında: Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail gelmektedir.

 

Cebrail: Hz. Muhammed’e vahy getiren, tebliğe memur büyük melektir. Diğer hak peygamberlere de yine kendisi, Allahu Taalanın izni ve emriyle Semavi kitapları, vahy yolu ile, tebliğe memur edilmiştir.

 

Mikail: Evrende bazı olayların meydana gelmesine (mesela yağmurların yağmasına, rüzgarların esmesine, ekinlerin yeşermesine) Allah’tan aldığı emre göre sebep olan ve rızk işleriyle görevlendirilmiş büyük meleklerdendir. Onun bazen – Cebrail ile birlikte- Hz. Peygamber’e de göründüğü olmuştur.

 

İsrafil: Kıyamet gününde Sür’u üfleyip bu boru sesiyle dünyanın sonu geldiğini bildirecek ve sonra ikinci sur üflemesiyle de – Allah’ın buyruğu üzerine – ölülerin Mahşer’de dirilmesine neden olacak olan melektir.

 

Azrail ise: ölüm meleğidir (Melekü ‘l-mevt). İnsanların ömrü tükenip ecel günü geldiğinde – emr-i ilahi üzerine – canlarını alan büyük melek Azrail’dir.