Orucu Bozan Ve Bozmoyan Şeyler

Orucu bozan şeyler
Orucu bozan nedenlerin detaylı listesi şöyledir
Ramazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler şunlardır:
1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,
2- Astım spreyi kullanmak,
3- Zorla bozdurulmak,
4- Burna sıvı ilâç koymak,
5- Burna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]
6- Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,
7- Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,
8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,
9- Kulağın içine ilâç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,
10- Derideki açık yaraya konan sıvı ilâcın sindirim yoluna girmesi,
11- Vücuda ilaç şırınga etmek,
12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,
13- Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,
14- İmsak vakti bittiğini bilmeden yiyip içmek,
15- Güneş battı zannederek orucunu bozmak,
16- Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,
17- Burna çekilen suyun ağızdan çıkması,
18- Abdest alırken boğaza su kaçması,
19- Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,
20- Makattan fitil kullanmak,
21- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
22- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
23- Denize girince veya guslederken vücudun içine su girmesi, [Hanbeli'de bozmaz.]
24- Dil altına konan ilacı emmek,
25- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi, [Bir kısmı dışarıda kalırsa bozmaz.]
26- Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,
27- Mastürbasyon yapmak,
28- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
29- Lavman yaptırmak, [Maliki'de bozmaz.]
30- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
31- Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli'de bozmaz.]
32- Burundan genze giden kanı yutmak,
33- Açlığa veya susuzluğa dayanamayarak yiyip içmek,
34- Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak.
35- Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.
36- Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.
37- Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur.
Yutmayıp tükürürse bozulmaz.


Orucu bozmayan şeyler
Orucu bozmayan şeyler şunlar:
1) Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek.
2) Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi.
3) Tentürdiyot ve yağ sürmek, sürme çekmek.
4) Oksijen tüpü ile sunî hava verilmek.
5) Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak.
6) İstemeyerek ağız dolusu kusmak.
7) Boğazına toz, duman vs. kaçmak.
8) İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak.
9) Gözüne ilâç koymak.
10) Gıybet etmek.
11) Rüyâda ihtilâm olmak.
12) Diş çukuruna ilâç koymak.
13) Çiçek ve kolonya koklamak.
14) Morfinsiz diş çektirmek.
15) Yutmadan yemeğin tadına bakmak.
16) Başkalarının içtiği sigaraların dumanı, sakındığı hâlde ağzına, burnuna girmek.
17) Diş çektirince gelen kan tükürükten az ise, yani sarı ise, yutmak orucu bozmaz.
18) Ağzını yıkadıktan sonra, kalan yaşlığı tükürükle yutmak.
19) Dişleri arasında kalan nohuttan daha küçük olan şeyi yutmak.
20) Hacamat olmak, yani kan aldırmak.
21) Kulağına su kaçmak.
22) Uyanık iken, bakarak cünüb olmak.
23) Misvâk kullanmak.

Orucun farzları
Oruç ibâdetinin farzı üçtür
Bir ibâdeti yaparken, o ibâdetin farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mekruhlarını ve müfsitlerini, yani bozan şeyleri de bilmek lâzımdır. Bunlar bilinmezse, yapılan ibâdet sıhhatli olmaz. Bunun için orucun farzlarını, mekruhlarını ve müfsitlerini, yani orucu bozan hâlleri ve bozmayan şeyleri iyi bilmek lâzımdır. Orucu bozmayan, fakat sevabını azaltan şeylerden de kaçınmak lâzımdır. Orucun farzı üçtür:
1- Niyet etmek.
2- Niyeti, ilk ve son vakitleri arasında yapmak.
3- İmsaktan güneşin batmasına kadar olan zaman içinde orucu bozan şeylerden sakınmaktır.


Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Beş şey orucun sevabını giderir: Yalan, nemîme (yani söz taşımak), gıybet, yabancı kadına şehvetle bakmak ve yalan yere yemin.”
“Bir kimse, Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını, Allahü teâlâdan beklerse geçmiş günahları affolur.”
Demek ki, orucun Allahın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lâzımdır.
Salihleri ziyaretin önemi:
Bir din kardeşini ziyaretin sevabı, yüz kabul olmuş nafile hac veya umre sevabından fazladır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Din kardeşini Allah rızası için ziyaret edene, bir melek, “Ne güzel oldu, Cenneti hak ettin” der. Allahü teâlâ da, “Kulum beni ziyaret etti. Ağırlaması bana aittir. Ona, Cennetten başka bir ziyafete razı olmam” buyurur.) [İbni Ebi-d-dünya]
(Din kardeşini ziyaret eden, dönene kadar rahmet içindedir.) [Taberani]
(Cennette öyle güzel köşkler vardır ki, bunlar, birbirini Allah için ziyaret eden, Allah için seven, Allah için yardım edenlere verilir.) [Taberani]
(Bir Müslüman, din kardeşini ziyaret edince, 70 bin melek “Ey Rabbimiz, senin rızan için ziyaret eden bu kulundan razı ol, ona rahmet et” diye dua ederler.) [Taberani]
(Din kardeşini, sırf Allah rızası için ziyaret eden Cennettedir.) [Taberani]
(Arşın etrafında nurdan kürsülerde, nur gibi parlayanlara, Peygamberler ve şehidler gıpta eder. Bunlar, Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir.) [Nesai]
(Allahü teâlâ buyurdu ki: Benim için birbirlerini sevenlere, benim için oturup sohbet edenlere, benim için mallarını, canlarını birbirlerine feda edenlere ve benim için birbirlerini ziyaret edenlere muhabbetim vacib oldu.) [Taberani]
(Âlimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Taberani]
(Âlimlerin meclisinde bulunan, benim meclisimde de bulunmuş olur. Benim meclisimde bulunan ise, sanki Rabbinin meclisinde bulunmuş olur.)[Taberani]
(Sıla-i rahim, kendini arayıp sormayan akrabasını arayıp, ziyaret ve iyilik etmektir.) [Tirmizi]
(Seni ziyaret etmeyeni ziyaret et! Sana hediye vermeyene hediye ver!) [Buhari]
(Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen, sıla-i rahim etsin!) [Buhari]
(Sıla-i rahim, malı çoğaltır, ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır.) [Taberani]
(Sadaka vermek, iyilik etmek, ana babaya ihsanda bulunmak ve akrabayı ziyaret etmek, şekaveti saadete çevirir, ömrü uzatır ve insanı kötü ölümden korur.) [Ebu Nuaym]
(Camiler Allah'ın evleridir ve müminler de Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaretçisine ikram etmesi, ziyaret edilen üzerine haktır.) [Hâkim]
(Ziyareti aralıklı yap ki, muhabbeti çoğaltasın!)