Ahiret Ve Ahiret İnancı

Ahiret
 

Ahiret:

Dünya hayatının bir gün yok olup biteceği ve yeni bir yaşamın
başlamasıdır. Dünyada yapılan iyi ve kötü davranışların değerlendirileceği, insanların sonsuza kadar kalacağı mekana ahiret denir. Ahiret, insanın ölümü veya kıyametin kopuşu ile başlar, sonsuza kadar devam eder.
Müslümanları aynı gaye ve inanç etrafında birleştiren unsurlardan biri de ahiret inancıdır.
Allah tarafından gönderilen ilahi dinlerde ahiret inancı bulunmaktadır. Ahiret hayatının önemi Kur’an’da şöyle açıklanmıştır: “....Ahirete kavuşmayı yalan sayan kimselerin işleri boşa gitmiştir.” (Araf suresi 147.ayet.).
 

Ahiret inancı niçin çok önemlidir?

İslam dini ahirete büyük önem vermiştir. Çünkü dünya yaşamından sonra sonsuz bir yaşamın var olduğuna inanmak ve karşılaşılan haksızlıkların cezasız kalmayacağı inancı insanın davranışlarını etkilemektedir. Ahiret inancı, insanlara dünya yaşamının geçiciliğini, ölümün kaçınılmazlığını, ettiklerinin karşılıksız kalmayacağını bildirir. O yüzden insan, dünya yaşamında kendine çeki düzen verip iyi işler yapmağa gayret eder. Nitekim Peygamberimiz, dünyayı ahiretin tarlası olarak nitelemiştir.
 

Ahirete inanmak kişiye neler kazandırır?

Ahirete iman, dünya yaşamına bir anlam ve zenginlik katar. İnsandaki sorumluluk duygusunun gelişmesine olanak tanır. Adaletin ahirette gerçekleşeceğine inanan insan, huzurlu ve mutlu olur. Hırslarından, sonu tükenmeyen isteklerinden vazgeçip, huzurlu bir yaşamın kapılarını açar.
Müslümanların İslam düşüncesi etrafındaki görüş ve yorumları ne olursa olsun, hangi ırk, dil ve mezhepten olursa olsun, tevhit, nübüvvet, Kur’an, ve ahiret inancı konulan herkesi birleştirici ve kucaklayıcı temel unsurlardır.Hiçbir mezhep, bu unsurları tartışma konusu yapmamıştır.