Emaneti Korumak Nedemektir Nasıl Yapılıır

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Emaneti Korumak

Allah’a iman edenlerin genel anlamda bir ismi olan “mü’min” kavramı, aynı zamanda Esma-ul Hüsna’dan olan Allah’ın isimlerinden de biridir. Allah’a ve Onun indirdiklerine katısksız inanmak anlamına geldiği gibi aynı zamanda güven ve emniyet veren alamına da gelmektedir. Allah için kullanıldığında ise emniyet veren ve güvenin kaynağı kullarına güven vermesini, onları emîn kılmasını anlamlarını ifade eder. Emanet ve emin olmak aynı zamanda peygamberlerin sıfatı olarak da kullanılmaktadır. Peygamberlerini “emânet” sıfatıyla vasıflandıran, yâni onları güvenilir kılan da O’dur. Bu itibarla mü’min kimse de; îmân eden, emniyet telkin eden, güvenilir kimse demektir.

Emanete riayet etme  imanın sıhhat şartlarından biridir. Bu nedenle emaneti ve emin olmayı muhafaza etmek gerekir. Emanetin zıddı ise ihanettir. İhanet kişiye emanet olarak verilenlere ihanet edip güveni sarsmaktır.

Bu anlamda Kur’an-ı Kerimin pek çok ikazları vardır.

“…Kim emânete hıyânet ederse, kıyâmet günü, hâinlik ettiği şeyin günâhı boynuna asılı olarak gelir…” (Âl-i İmrân, 161)

“Birbirinize bir emânet bırakırsanız, emânet bırakılan kimse o emâneti (zamânı gelince) sâhibine versin ve bu hususta Allah’tan korksun.” (el-Bakara, 283)

Mü’min sahip olduğu maddi ve manevi tüm değerlere emanet nazarıyla bakar. Her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu ve elinde bulunan maddi ve manevi  her şeyin Allah tarafından kendisine emaneten verildiğini bilir ve o şekilde itikad eder. Mülk Allah’ındır der. Allah namına ve O’nun izni dairesinde hareket eder.

Bunu tersi olan ihanette ise kişi Allah’ın kendisine emanet olarak verdiği her şeyi sahiplenir. “Ben kazandım” , “Benim malım, benim mülküm” der . Bu şekilde bir itikat eden bir kişi eşyanın kullanım kurallarını da kendisi belirler. Artık onun için vermek zorlaşır. Bu itikad sahibini şirk ve isyan bataklığına kadar sürükler.

İnsanın sağlığı, çocukları, organları, duyguları, iradesi, kabiliyetleri yani maddi ve manevi bütün cihazları, bu emanetin kapsamlarındandır. Bunun dışında insanların bizlere korumak için bıraktığı değerli eşya veya mal, söylenen sır ve sözler de emanettir. Aynı zamanda yerine getirilmek üzere verilen görevde emanet kapsamana girer. Bu nedenle bütün bunlara emanet nazarıyla bakıp korumak da bir Müslümanın önemli görevlerindendir.