Hızır Orucu

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımı

Hızır orucu nedir ?

 

 

Bir gün Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin (Allah ın selamı onlara olsun)

 

hastalandılar. Anneleri Hz.Fatima(s.a) Hz.Muhammedin (s.a.v)

 

yanına gidip durumu anlattı. Hz.Muhammed Cebrailin vahyi ile

 

kızı Hz.Fatimaya, kendisinin ve eşi olan Hz.Ali nin üç gün Allah rızası için oruç adamalarını söyledi.

 

Hz.Ali ve  Hz.Fatima ile yardımcıları Fıdda da üç gün oruç adak ettiler. Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin efendilerimiz iyileşince

 

orucu tutmaya başladılar. İlk gün iftar edecekleri vakit kapıya bir yoksul geldi ve acım dedi. Hz.Ali benim payıma düşeni

 

ona verin dedi.

 

Bunun üzerine Hz.Fatima, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin ve Fıddada

 

paylarını gelen yoksula verdiler. Iftarlarını sadece suyla açtılar.

 

İkinci günün akşamı yine iftar vakti geldiğinde bu defa kapıya

 

bir yetim geldi. Aynı şekilde hepsi birşey yemeden sofrayı olduğu gibi gelen yetime verdiler. Üçüncü günü ise iftar vakti

 

bir esir geldi. Ve bu günde hepsi yemeklerini gelen esire verdiler.

 

Böylece üç gün adak orucunu sadece suyla açtılar.

 

Ve bunun üzerine Kuranı Kerimin şu ayetleri peygambere geldi.

 

 

 

Adaklarını yerine getirir onlar ve şerri, her yanı saran, kaplayan günden korkarlar * Ve ona ihtiyaçları olduğu halde

 

 yemeklerini yoksula ve yetime ve esire verirler, onları doyururlar * Sizi, ancak Allah rızası için doyurmadayız ve sizden

 

 istemeyiz ne bir karşılık, ne bir şükür *

 

Şüphe yok ki biz, suratları astıran, azabı pek şiddetli olan gün, Rabbimizden korkarız * Derken Allah da korumuştur onları, bugünün şerrinden ve yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine bir sevinçtir, vermiştir *    Dehr(İnsan süresi 7-11

 

 

 

Rivayetlerde o üç gün gelen zatların Hz.Cebrail, Hz.Mikail ve

 

Hz.İsrafil olduğu geçer. Yüce Rabbimiz bu vasıtayla Ehli Beytin

 

üstünlük dercesini insanlara hatırlatmak ister.

 

 

 

Biz Alevilerde ise kapıya gelen o şahsın Hızır (a.s) olduğu bilinir. Ve bu yüzden  bunu Hızır orucu olarak adlandırmışız.

 

Üç gün Allah rızası için bizde oruç tutarız .