Cin Ve Şeytan

7/1.3. Kur'an'a Göre Cin ve Şeytan

KUTSAL KİTABIMIZA GÖRE CİNLER

 

 

 

Cinler de gözümüzle göremediğimiz ancak varlığına inandığımız varlıklardandır. Cinlerin varlığını kutsal kitabımız Kur'anıkerim bize haber vermekte; ama nasıl varlıklar olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermemektedir. “Cinleri  de halis ateşten yarattık.” (55/Rahmân suresi, 15)

 

Cinler de insanlar gibi Allah’ı tanımak ve ona kulluk etmek için yaratılmış varlıklardır. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (51/Zâriyât suresi, 56)

 

Peygamberler cinlere de gönderilmiştir. “Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınıza (ahirette sorgulanacağınıza) dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?...” (6/En’âm suresi, 130),

 

“De ki: Bana vahyolundu ki, cinlerden bir topluluk Kur’an’ı dinlediler de şöyle dediler: Biz harikulâde güzel bir Kur’an dinledik. O doğru yola iletiyor, ona inandık...” (72/Cin suresi,1-2) Cinlerin de inananları ve inanmayanları, iyileri ve kötüleri vardır. Onların kötülerinden ve kötülüklerinden Allah’a sığınmak gerekir.

 

KUR’AN’A GÖRE CİNLER ÖZELLİKLERİ:

 

1.  Ateşten yaratılmışlardır.

 

2.  Duyu organlarıyla algılanamazlar. (Görülmezler)

 

3.  İradeleri vardır!

 

4.  İnananları ve inanmayanları (iyi ve kötü)

 

5.  Yer, içer, uyur, yorulur, ölürler

 

6.  Cinsiyetleri vardır

 

----------------------

 

Şeytan, gözle görülmeyen, fakat varlığı Kur’an’da haber verilen, insanları doğru yoldan saptırmaya çalışan varlıktır. Şeytan kötülüğün simgesidir.

 

Günlük konuşmalarımızda “şeytanlık yapmak, şeytana papucunu ters giydirmek” gibi deyimleri duyarız.

 

Kötülüğün simgesi olan şeytan, kutsal kitabımızda yaptıklarıyla bize  tanıtılmakta fakat nasıl bir varlık olduğu, nitelikleri ayrıntılı olarak bildirilmemektedir.

 

İnsanları doğru yoldan saptırıcı bir düşmandır, aldatıcıdır. “...Şeytan, gerçekten apaçık saptırıcı bir düşmandır.”(28/Kasas suresi, 15), “...Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı...” (29/Ankebût suresi, 38)

 

Nankördür, isyankârdır. “...Şeytan Rabbine karşı çok nankördür.” (17/İsrâ suresi, 27), “...Şeytan, Rahmana isyan etmişti.” (19/Meryem suresi, 44)

 

Kendine güvenenleri yardımsız bırakır. “...Zaten şeytan, insanı yapayalnız ve yardımsız  bırakır.” (25/Furkan suresi, 29)

 

İnsanları birbirine düşürür. “Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor...” (5/Mâide suresi, 91)

 

ŞEYTAN BİZE NİÇİN DÜŞMANDIR?

 

 

 

Şeytan, insandan önce yaratıldı. Allah ilk insanı yani Hz. Âdem’i topraktan yaratınca meleklere ve şeytana:

 

– Âdem’e secde edin, diye emretti. Melekler derhâl secdeye kapandılar. Ama şeytan çok kibirliydi:

 

– Ben secde etmem, diye diretti. Allah:

 

– Niçin secde etmiyorsun? diye sorunca,

 

– Çünkü beni ateşten, Âdem’i topraktan yarattın. Ateş topraktan daha üstündür, dedi.

 

Allah, emrine karşı gelen ve kibirlenen şeytana kızdı, onu cennetten kovdu ve kıyamete kadar ona izin verdi. Yeryüzüne inen şeytan Âdem’e ve soyuna düşman kesildi. O, cennetten atılmanın acısıyla kin duyuyordu:

 

– Cennetten kovulmama insan neden oldu. Bak ben ona ne yapacağım! Onu kandıracağım.Böylece Allah’ın ona da kızmasını ve onu da benim gibi cehenneme atmasını  sağlayacağım!

 

İşte o gün bu gündür şeytan kötü şeyleri bize iyi göstermek ister. Bizi de kendi gibi baştan çıkarmaya çalışır.

 

M. Yaşar KANDEMİR

 

 

 

KUR’AN’A GÖRE ŞEYTANIN BAZI ÖZELLİKLERİ

 

1.  Ateşten yaratılmıştır.

 

2.  Önceleri Allah’a inanan ve itaat eden İblis adlı bir cin idi. Sonradan Allah’a isyan etmiş ve O’na düşman olmuştur.

 

3.  Ömrü kıyamete kadar uzatılmıştır.

 

4.  Gözle görülmeyen ve insanları doğru yoldan saptırmak için uğraşan en büyük düşmandır.

 

5.  İçtenlikle Allah’a inanan ve ibadet edenler üzerinde şeytanın bir etkisi yoktur.

 

6.  Şeytanın vesvesesinden ve şerrinden korunmak ve kurtulmak için her işimize Eûzü-besmele ile başlamamız gerekir.