7 Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Test 2

2012/2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AHMET HIZAL İLKOKULU 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 

ADI/SOYADI:                                             SINIFI- NUMARASI:                 

 

(B)

1) Aşağıda melekler için verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?(5 Puan)

A) Uyumaz ve yorulmazlar.B) Sayıları çok fazladır.

C) İnsanlar için dua ederler.     D) Günah işleyebilirler.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir.(5 puan)

A)İnsan kılığına girebilirlerB)Bazı cinler Müslümandır

C)Cinler gaybdan haber verirD)Cinler ateşten yaratılmıştır

 

3)Aşağıdaki sorulardan  doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 puan)

(  ) Cinler ve insanlar allaha ibadet etmek için yaratılmıştır.

(  ) İki bayram arasında düğün yapmak günahtır.

(  ) Peygamber efendimiz gaybdan haberdardır.

(  ) Dünyadaki yaşamın son bulmasına haşr  denir.

(  ) İsrafil doğa olaylarını düzenleyen melektir.

 

4) İnsan öldüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez.(5 puan)

A) Dünya hayatı sona erer.            B) Ruh bedenden ayrılır.

C) İnsan yok olur.                            D) İnsan sorgulanır

 

5)Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız (10 puan)

Münker   nekir …………………………… melekleridir.

Kıyametten sonra Allah’ın huzurunda toplanacağımız geniş düz alana ………………………..  denir.

Ateşten yaratılan,  insanlara etki edebilen ve genellikle pis yerlerde yaşayan varlıklara………………….denir.

Dünyanın sonunun gelmesine…………………..denir

Öldükten sonra yeniden dirililmeye ……………..denir.

 

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? (5 puan)

A) Koruyucu meleklere hafaza denir           B) Sorgu melekleri kiramen katibindir.

C) Münker nekir sorgu melekleridir.                     D) Kiramen katibin yazıcı meleklerdir.

 

7)Dünya  hayatının sona erip tüm canlıların ölmesine  ne denir? (5 puan)

A) Haşr                             B) Kıyamet                          C)Ba’s                     D)Gayb

 

8) Ahiret inancı insana aşağıdaki  davranışlardan hangisini  kazandırmaz? (5 puan)

A) Ölümün kaçınılmazlığını kabul etmesini sağlar.

B) Ebediyen yok olma korkusundan kurtarır.

C) Yaptıklarının karşılığını muhakkak alacağına inanır.

D) Öldükten sonra bir daha asla dirilmeyeceğini bilir.

 

9) Kul ……………..birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ………………vesvasil hennas . …………. yuvesvisu  fi ………………….. Minel …………….. vennas.

     Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?(15 puan)

A)Euzu /yuvesvisu/cinneti/şerril/haset

B)Şerril /vesvasil/yuvesvisu/cinneti/sudurinnas

C)Euzu/şerril/ellezi/sudurinnas/cinneti

D)Cinneti/vesvasil/sudurinnas/şerril/hannas

 

10) Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir.(5puan)

A) Gece vakti tırnak kesmek.B) İki bayram arası düğün yapmak

C) Bayramlarda akraba ziyareti D) Yatırlara bez bağlamak

 

11) Nas suresinin anlamını yazınız.(10 puan)

12)”Ölüm  son değildir” sözünü açıklayınız.(10 puan)