7 Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Test 3

2012/2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AHMET HIZAL İLKOKULU 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

ADI/SOYADI:                                             SINIFI- NUMARASI:                 

 

(A )

1) Aşağıda verilen özelliklerden hangileri meleklerin özelliklerdendir?(5 puan)

I.Yemez, içmez, uyumazlar.      II.Sürekli iyilik yapar, kötülük yapmazlar

 III.Cinsiyet özellikleri yoktur.    IV.Geleceği bilebilirler.

 V. Görevlerini yaparken bıkma, usanma göstermezler

A) I-II-IV-VB) II-III-VC) I-II-III-VD) Hepsi

 

2)Kıyamet gününde tüm insanların bir arada toplanacakları yere ne ad verilir? (5 puan)

        A) Mahşer            B) Sırat         C)Mizan          D) Cennet “

 

3) Aşağıdakilerden hangisi “ Ahiret inancının “ insana sağladığı faydalardan değildir? (5 Puan)

A) Kötülük yapmaktan alıkoyması B) İyilik yapmayı teşvik etmesi

C) Yalan söylemeyi özendirmesi D) Bencillik duygularını kırması

 

 4)Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan  melek aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

A) Mikâil         B) İsrâfil           C) Azrâil       D) Cebrâil

 

5)Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız (10 puan)

Aslı esası olmayan uydurulmuş şeylere…………………………………denir.

Allah’ın vahiylerini peygamberlere ileten melek ……………………………….dır.

Sevaplarımızı ve günahlarımızı yazan meleklere …………………………………………………denir.

Öldükten sonra yeniden dirilmeye………………………………...denir.

Amel defterleri ................................................ adlı terazide tartılır. 

 

6)Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına (Y) yazınız.(10 puan)

 (   ) Cinler ve insanlar Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır.

(   ) İki bayram arasında düğün yapmak günahtır.

 (   ) Peygamber efendimiz gaybdan haberdardır.

 (   ) Dünyadaki yaşamın son bulmasına haşr denir.

 (   )İsrafil ölüm meleğidir.

 

7) Kul ……………..birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ………………vesvasil hennas . …………. yuvesvisu  fi ………………….. Minel …………….. vennas.

     Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?(15 puan)

A)Euzu /yuvesvisu/cinneti/şerril/haset

B)Şerril /vesvasil/yuvesvisu/cinneti/sudurinnas

C)Euzu/şerril/ellezi/sudurinnas/cinneti

D)Cinneti/vesvasil/sudurinnas/şerril/hannas

 

8)  Kibir ve haset sahibi olan, insanları yalan söylemeye teşvik eden varlık hangisidir?(5 puan)

   A)Cin                     B) Şeytan                   C)Melek              D) Azrail

 

9) Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)

A)Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez.

B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.

C) Kıyamet koptuğunda melekler ölmeyecekdir.

D)Ahiret hayatı öldükten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

 

10) Varlıklar âlemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (5 puan)

    A) Görünen ve görünmeyen varlıklar vardır

B) Melek ve Şeytan görünen varlıklardır

C) İnsan, bitki, hayvan,  görünen varlıklardır

D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için mutlaka görünmesi gerekmez

11)Nas Suresinin anlamını arka sayfaya yazınız. ( 10 puan)

 

12)”Dünya ahiretin tarlasıdır.” sözünü açıklayınız.(10 puan)