7 Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Test 5

Ad-Soyad:                                                                           No:            

ATATÜRK  İ.Ö.                                           2010-2011  ÖĞRETİM YILI                   7-A SINIFI  

DİN KÜL.VE  AH. BİL. DERSİ                      1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI    

 

 

 

 

 

              1. Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın davranışların güzelleşmesine katkıda bulunduğunu göstermez?

 

A) Her zaman yazıcı meleklerin gözetimi altında olduğumuzu biliriz.   

B) İçimizde bizi hayra ve güzelliğe çağıran sesin meleklerden olduğunu biliriz.   

C) Meleklere iman, zor ve sıkıntılı anlarımızda ümidimizi yitirmemizi sağlar.   

D) Meleklere iman ettiğimiz için onların yüksek davranışlarına özeniriz.

 

         2. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın şerrinden korunma yollarındandır?

 

         A) Şeytanın varlığına aldırmamak.  

         B) Şeytanın insanların düşmanı olduğunu bilmek.   

         C) Şeytanın varlığını inkâr etmek.   

         D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak ve onun telkinlerine uymayarak kulluk ve itaate devam etmek.

 

       3. Ahiretin varlığının gerekliliği aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmemiştir?

 

A)  Bütün peygamberleriyle ve kutsal kitaplarıyla Allah’ın vaadi olan haşri, ahireti, cenneti ve cehennemi yaratmaması asla mümkün değildir.    

B)  İnsandaki sonsuz yaşama arzusu ebedi ve yaşanacak bir âlemin varlığını gösterir.   

C)  Dünyada en önemli yarattığı varlık olan insanı Yüce Allah’ın kısa bir hayattan sonra yok olmaya ve çürümeye terk etmesi asla düşünülemez.    

D)  Sonsuz hayat mümkün değildir İnsan ancak geride bıraktığı eserleriyle ölümsüzleşir.  

 

       4. Kıyamet konusunda, aşağıdaki anlayışlardan hangisi yanlıştır?

 

 A) Kıyametin ne zaman kopacağını Peygamberimiz dâhil hiçbir kimse bilmez; sadece Allah bilir.

B) Önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağı değil; kıyametin sonrasına neler hazırladığımızdır.

C) Kendi ölümümüz küçük kıyamet sayılır.

D) Kıyamet alâmetlerini bilip saymak dinin önemli esaslarındandır.

 

       5. Hurafe ve batıl inanışlardan kurtulma yolu hangisidir?

 

            A) Hurafecileri dikkate almak.

            B) Anne ve babanın dediğini olduğu gibi kabul etmek.

            C) Dinin ilk emri olan okuma işini çok yapmak ve dinimizi iyice öğrenmek

            D) Batıl inanışların da doğru olduğunu düşünmek.

 

        6. “ Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabbim beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu onun söylediği (boş)  bir sözdür.Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır. Müminin suresi 99/100 ayet.

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

         A) Ölen insanlar tekrar dünyaya gelebilir.

         B) Ölen insanlar bir daha dirilmeyecekler.

        C) Ayete göre ölen bir insan tekrar bu dünyaya gelmesi mümkün değildir.

         D) Ahirete gidip gelmek bazen mümkün olabilir.

      

    7. Dinimize göre  sadece geleceği Allah bilir. Onun dışında hiçbir  varlık gaybı ve geleceği  bilmez. 

        Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Gelecek hakkında falcıların dediğine inanmamalıyız.

B) Falcıya gitmek, fal baktırmak ve bakmak büyük günahlardandır.

C) Geleceğimiz hakkında fikir sahibi olmak için falcılara gitmeliyiz.

D) Falcıların (kahinlerin) söylediği bir sözü doğru ise 99’u ise yalandır.

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)  İblis’in şeytanlaşması büyüklenmesinden, kibirlenmesinden dolayıdır.

B) Şeytan insanı kandırmak için sağından, solundan, önünden, arkasından gelir.

C) Vesveseye (şeytani fısıltı)  önem vermeyip inandığımız doğruyu yaparsak bize zarar vermez.

D) Şeytanın tuzağından kurtulmak mümkün değildir.

      

9.  Tam orucun olması için midenin yanında diğer organlara da oruç tutturmak gerekir. Buna göre hangisi yanlıştır?

 

A) Gözün orucu harama bakmamasıdır.

B) Kulağın orucu çirkin sözleri işitmekten kaçınmasıdır.

C) Dilin orucu yalandan, gıybetten uzaklaşmasıdır.

D) Tam oruç mideye oruç tutturmakla olur.

 

10.  Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 Ramazan ayının ilk günüydü. Herkes gece kalkmış …………. yemeğini yemiş.  Ezan okununca …………….vakti başlamış.  Gündüz babamla birlikte …………..…. dinlemeye gittik.  Akşam hep beraber …………..….açtık.  Ailecek ……..…………..namazını kılmaya gittik.       

 

11.  Hadiste: Allah(cc) nefsi yola getirmek için ona sen kimsin, ben kimim? Demiş. Nefis demiş: -Ben benim sen sensin demiş. Allah onu açlıkla terbiye etmiş. Nefis yola gelmiş. Şöyle demiş: -Ben senin aciz kulunum, demiş.

       Buna göre aşağıdakilerden hangisi  doğrudur?

 

         A) Orucun asıl gaesi Allah’ın emrinin yerine gelmesidir.

         B) Oruç bıçaksız bir ameliyattır.

         C) Nefis ancak oruçla yola gelir.

         D) Nefsi zapt etmek mümkün değildir.

 

12.  Lokmanı Hekim oğluna der: -Oğlum ölüme inanmıyorsan uyumamaya çalış. Eğer öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsan uyuduktan sonra uyanmamaya çalış. 

 

       Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Doğum hak, ölüm hak, o halde dirilişte haktır.

B) Mademki ölüm var o halde attığım adıma dikkat etmeliyim.

C) İnsan bu dünyada güçlüyse istediğini yapabilir.

D) Ölümden sonra diriliş varsa o halde  hayat daha anlamlı hale gelir.

 

13. *Çekirdeğin ağaçla olan ilişkisi * Ampul ile elektrik ilişkisini  göz önünde bulundurarak beden ile ruh ilişkisini açıklayınız?

 

 14. Ahiret inancı çocukları,  gençleri, yaşlıları, hastaları nasıl teselli eder? Açıklayınız.