7 Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Test 7

1.       I.    İnsanın apaçık düşmanıdır. 

   II.  Kötülükleri güzel gösterir.

     III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.

Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir?

     A) İsrafil           B) Şeytan              C) Melek               D) Azrail

 

 2. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Sürekli Allah’a ibadet ederler.                               B) İyi insanların başarısı için dua ederler.

     C) Erkek ve dişilik özellikleri vardır.                            D) Gözle görünmezler

 

 3. Metin’in kardeşi hastalanmıştı. Ona çevresindeki insanlar bazı önerilerde bulundular.

“Ey Allah’ın kulları, tedavi olunuz; çünkü Allah yarattığı her hastalığın şifasını da yaratmıştır.”

hadisine göre Metin, aşağıdaki tavsiyelerden hangisine uymalıdır?

A) Davut: “Kardeşini doktora götürüp tedavi ettirmelisin.”                                

B) Behiye: “Falcıya git. Kardeşinin kendi kendine iyileşip iyileşmeyeceğini ondan öğren.”

C) Cihan: “Ruh çağırma seanslarına götür, belki kardeşin iyileşir.”

D) Ayla: “Aşağı mahallede büyüyle uğraşan biri var. Ona götürürsen kardeşini iyileştirir.”

 

 4. Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

       A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez

       B) İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını Ahirette göreceklerdir.

       C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.

       D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

 

 5. “ Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.”  (Ankebut-57)

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

       A) Bütün insanların öleceği                    B) Ölümden sonra dirilişin olacağı

       C) Ölümün bir hiçlik olduğu                    D) Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı

 

 6. Varlıklar âlemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

       A) Kainatta görünen ve görünmeyen varlıklar vardır.      B) Melek ve Şeytan görünen varlıklardır.

       C) İnsan, bitki, hayvan, uzay görünen varlıklardır.          D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için mutlaka görünmesi gerekmez.

 

Ve Meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu. (Bakara 34)

 7. Şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep olan karakteri aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Büyüklenmek (Kibir)     B) Gıybet        C) İftira    D) Yalan

 

“ Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler. (İnfitar 1-2)

 8. Ayetinde söz konusu edilen yazıcı melekler aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Azrail         B) Mikail        C) Münker Nekir      D) Kiramen Katibin

 

    “Doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melektir. Yağmur, rüzgâr vb. doğa olaylar, Allah’ın izni ile bu melek tarafından düzenlenmektedir.”

 9. Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Mikâil        B) İsrâfil           C) Azrâil        D) Cebrâil

 

10. Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

       A) Geleceği bilirler              B) İbadetle sorumludurlar        C) Ateşten yaratılmışlardır         D) Hızlı varlıklardır

 

11. Kabirde bizleri sorgulayacak olan meleklere ne ad verilir?

      A) Mikail                B) Münker Nekir           C) Kiramen Katibin                   D) İsrafil

 

        “De ki: Gerek cinden ve gerekse insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden insanların Rabbi, yegâne halikı, mâliki ve mâ'budu olan Allah (celle celal)'a sığınırım.” (Nas Suresi)
12. Yukarıda verilen Nas Suresi’nin anlamını incelediğimizde, bizlerden hangi varlıkların şerlerinden Allah’a sığınmamız istenmiyor?

        A) Cinlerden                 B) Meleklerden          C) İnsanlardan        D) Şeytandan

B. Aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. ( 5 X 2 = 10 Puan )             

Ø  (     ) İnsana hayat veren ruh, öldükten sonra başka bir varlığa geçer.    

Ø  (     ) Varlıklar sadece duyu organları ile algılayabildiklerimizden ibarettir.

Ø  (     ) İnsan için ölüm yok oluş değildir, bir son değildir.

Ø  (     ) Ahiret hayatı geçici bir yerdir.

Ø  (     ) Geleceği sadece Rabbimiz bilir.

C. Aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. ( 5 X 2 = 10 Puan )     

           { mahşer  - mizan – amel defteri  - cennet  - cehennem }

        1- İnsanların dünyada yaptıklarının yazıldığı deftere……………….denir.

        2- Allah’a inanmayanların ve günahkarların gidecekleri yere………..…..denir.

        3- İnsanların hesaba çekilmek için toplandıkları yere……………....denir.

        4- İnsanların dünyada yaptıklarının tartıldığı adalet terazisine……………denir.

        5- Allah’a inanan ve güzel ameller işleyenlerin gidecekleri yere………….……denir .

D. Nas suresinin boşluklarını doldurunuz. ( 20 Puan )

        Bismillahirrahmanirrahim

        Kul eüzü ……………… nas. Melik’in-nas.  İlah’in….....Min ………… vesvasil hannas.

        Ellezi ………………. fi sudurinnas. Minel………….… vennas.