Hurafe Nedir?

 Hurafe İnanılmaz, uydurma, aslı esası olmayan, yalan hikaye ve rivayetler, saçma sapan sözler, efsaneler demektir.

Dinimizde ise hurafe; İslamın aslında bulunmadıgı halde, sonradan uydurulan, yaygınlastırılan ve dinin aslındanmıs gibi gösterilen her çeşit batıl inanıs ve adetler manasında kullanılır.

Hurafe, boş, batıl inanışlar; asılsız rivayetler ve efsaneler, dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan (bidat) asılsız inançlar, uğursuzlukla ilgili inanışlar ve yorumlar Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyüler, Üfürükçülük ve yatırlardan medet ummak Muska ve nazarlıklarla değişim yaratmak anlamında kullanılır.

Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir İnanç alanına girdikleri için bilimsel olarak bir yorum yapmak imkânsızdır Ancak çok bilinen “dünya düzdür” hurafesine bile rastlanmaktadır. Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır Dinin temel inançlarıyla çeliştiğinde hurafecilik küfre kadar gidebilir Töredir diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir.