7. Sınıf Din Kültürü Performans Görevleri

7. Sınıf Din Kültürü Performans Görevleri

7. SINIF 2. DÖNEM PERFORMANS GÖREVİ DAĞILIMI 

Öğrencinin

sınıf liste

sıra numarası

Performans Görevi Konuları

Konunun

sunulacağı

hafta

1. ve 23. öğr.7/3.2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır19. hafta

1. ders

2. ve 24. öğr.7/3.2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır19. hafta

2. ders

3. ve 25. öğr.7/3.2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir20. hafta

1. ders

4. ve 26. öğr.7/3.2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır20. hafta

2. ders

5. ve 27. öğr.7/4.1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi21. hafta

1. ders

6. ve 28. öğr.7/4.2. Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster21. hafta

2. ders

7. ve 29. öğr.7/4.3. Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir22. hafta

1. ders

8. ve 30. öğr.7/4.4. Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları22. hafta

2. ders

9. ve 31. öğr.7/4.5. Bilgi Taassubu Önler

23. hafta

1. ders

10. ve 32. öğr.7/5.1. Alkollü İçki İçmek ve Zararları23. hafta

2. ders

11. ve 33. öğr.7/5.2. Uyuşturucu Kullanmak ve Zararları24. hafta

1. ders

12. ve 34. öğr.7/5.3. Kumar Oynamak ve Zararları24. hafta

2. ders

13. ve 35. öğr.7/5.4. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?27. hafta

1. ders

14. ve 36. öğr.7/5.5. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?27. hafta

2. ders

15. ve 37. öğr.7/5.6. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı28. hafta

1. ders

16. ve 38. öğr.7/6.1. Kültür ve Kültürün Ögeleri28. hafta

2. ders

17. ve 39. öğr.7/6.2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri29. hafta

1. ders

18. ve 40. öğr.7/6.2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler29. hafta

2. ders

19. ve 41. öğr.7/6.2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler30. hafta

1. ders

20. ve 42. öğr.7/6.2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler30. hafta

2. ders

21. ve 43. öğr.7/6.2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler31. hafta

1. ders

22. ve 44. öğr.7/6.3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir31. hafta

2.ders