8. Sınıf Din Kültürü Performans Ödevi Konuları

8. Sınıf Din Kültürü Performans Ödevi Konuları

8. SINIF (PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI)

1. Hac ibadetinin maket çalışmasıyla sunumu.

2. Toplumun “güvenilir insan” diye nitelendirdiği insanlarda bulunan davranışları gözlemleyerek, kendinizde bu davranışların olup olmadığını  ve toplumun güvenini kazanmak için neler yapılabileceğini tespit ediniz?

3. Zekat ve sadakanın kimler tarafından kimlere nelerden ve nasıl verileceği konusunu araştırarak yazınız

4. Zekat hac ve Kurban ibadeti ile ilgili kavramları araştırarak anlamlarını yazınız

5. Çevrenizde hacca giden bir insanla röpörtaj yaparak bu ibadeti nasıl yaptığını, onun duygu ve düşüncelerini yazınız

6.Kurban ibadetini gözlemleyerek bu ibadetin ne şekilde yerine getirildiğini yapılan yanlışlıklar varsa neler olduğunu, bu yanlışlıkları gidermek için hangi tedbirlerin alınabileceğini yazınız 

7. Bağnazlığın kişiye ve topluma verdiği zararları tespit ederek, ortadan kaldırılması için neler yapılmalıdır?

8. Zekat ibadetinin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya olan katkısını araştırınız

9. Bir insanın güzel ahlaklı olabilmesi için dinimize göre hangi davranışlara sahip olması  

   gerekir?Açıklayınız?

10. Kısa Hadislerden Kırk Hadis Meali Derleyiniz