Batıl İnançlar

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

HURAFELER, BİDATLER VE BATIL İNANÇLARDAN ÖRNEKLER

 

Bid'atler: Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet'te bulunmayan ve Ashabca da bilinmeyen, özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma kimi ibadet ve davranış biçimleri ve inanca yönelik yorumlar. Mevlit okutmak...

Batıl İnançlar: Dinde kesinlikle yeri olmayan, fakat günlük hayatta dinin bir parçasıymış gibi gösterilen ve gerçekte dindışı olan, hatta dinin özüne ters düşen kimi inanç ve davranış biçimleri. Nazar boncuğu takmak gibi

Hurafeler: Sonradan uydurulan ve genellikle İslâm'ın gerçeğiyle bağdaşmaz batıl inançları veya çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.

 

· Ağaçlara çaput bağlamak, dilekte bulunmak, çocuk istemek ve fayda göreceği inancı 

· Akşam ve yatsı ezanları okunurken köpek ulursa o civarda biri ölür.

· Arabanın önünden tavşan geçmesi uğursuzluktur.

· Arife günü dikiş diken kadının ölmüş çocuğu varsa onun derilerini diker vs.

· At nalının uğurlu sayılıp, kapılara asılması inancı 

· Ateşle oynayan çocuk altını ıslatır.

· Ay ve güneş tutulması büyük ve ünlü kişilerin ölümüne işarettir.

· Ay ve güneş tutulursa o yıl kıtlık olur, savaş ve karışıklıklar çıkar.

· Ayakta pantolon giymek yoksulluğa işarettir.

· Ayın 13. günü uğursuzdur.

· Ayna kırılması uğursuzluktur; aynanın kırıldığı ev yedi sene iflâh olmaz denir.

· Bardağın kırılmasının hayra alamet olduğunun söylenmesi.

· Başı ağrıyan bir kadın camiye gider; yazması ile camiyi süpürür ve yazmayı tekrar başına örterse ağrısı geçer.

· Başlık parası, toprak bastı parası.

· Baykuş, kara karga kimin evinde öterse o haneden cenaze çıkar.

· Baykuşun ötmesi, bacaya konma ve uçmasından, tavşanın kaçmasından horozun vaktinden evvel ötmesinden, köpeğin ulumasından çeşitli manaların çıkartılması.

· Bazı kabir ve türbelere kurban adamak

· Bebek ayak tabanından öpülürse erken yürür.

· Bir evden ölü çıkarsa o evdeki su kapları boşaltılır. Eğer boşaltılmazsa AZRAİL suları ellediği için biri gene ölebilir.

· Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, yarısını da geri bırakırsa, artık ekmek onu, çağıracağı için kazaya belaya uğramadan geri dönermiş.

· Bir kimseye süt verilirken içine bir parça kömür ve yeşil yaprak atılmazsa, hayvanın sütü kesilir.

· Bir şeyi kırk kere söylersen olur.

· Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk dönermiş.

· Boyu ölçülen çocuk kısa kalırmış!

· Büyükleri karşılamak için, seyahat için v.s, kurban kesip kanını akıtma

· Cenaze çıkan evde 40 gün ışık yakılır. Ruh geldiğinde odasını aydınlık bulsun diye.

· Cenaze geçerken tırnaklara bakılmaz.

· Cenaze merasimlerinde müzikli aletler çalma ve çelenk gönderme adeti (Hıristiyanlık adetidir.)

· Cenaze yıkanırken teneşirin altına dökülen su, bir şişeye konup habersiz sarhoşa içirilirse içkiyi bırakır.

· Cenazeleri götürürken yüksek sesle zikirler, tekbirler, ağıtlar yapma inancı

· Cincilik, falcılık, muska, nazar boncuğu takmak, kurşun dökmek.

· Cuma akşamı ev süpürülürse meleklerin kanadı kırılır,

· Cuma günü ev süpürmek günahtır,

· Cumartesi günü çamaşır yıkamak uğursuzluk getirir.

· Cumartesi günü yorgan kaplanırsa, sahibinin ölüsü o yorganın üstünden kalkarmış inancı

· Çamaşır kazanı uzun süre ateşte bırakılmaz, bırakılırsa o evden cenaze çıkar denir.

· Çamaşır kazanında uzun süre atlet bırakılırsa o evden cenaze çıkar.

· Çarşamba günü süt içmek, ev satın almak iyi değildir.

· Çarşamba günü yorgan kaplayan hastalanır.

· Çeşitli beklentilerinden dolayı duvarlara ayakkabı ve hayvan kafası asma inancı

· Çocuğu yaşamayan bir kadın bir yatıra "Bunu sana sattım" der ve kurban kestirir. Çocuk dünyaya gelince eğer kız ise adını satı, oğlan olursa Satılmış koyar. Aksi halde çocuğu yaşamaz.

· Çocuğun göbeği,cami duvarına veya avlusuna gömülürse dindar, medresenin bahçesine (okulun) veya avlusuna gömülürse âlim, ahıra gömülürse malcı olurmuş. Ayrıca suya atılırsa huyu temiz, evin içinde bir yere gömülürse gözü dışarıda olmazmış.

· Çocuğun kırkı çıkmadan tırnağı kesilirse ya arsız ya da hırsız olurmuş