Hz. Ali Dönemi

Yayınlanma 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Ali Dönemi

 

Hz. Osman'ın ölümü üzerine Hz. Muhammed'in damadı ve amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi. Hz. Ali'nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.

 

656 yılında iki taraf Kufe şehri yakınlarında Cemel Vakasında savaştı.

 

Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi.

 

UYARI :Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe'ye taşıdı. Böylece İslam Devleti'nin merkezi ilk defa değişti.

Hz. Ali 657 yılında Muaviye'nin üzerine yürüdü.

 

Sıffin Savaşı'ndea Muaviye'nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu

 

UYARI : Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.